Bio 48

Large image

Bio 48

Satış Fiyatı : 24,90 TL

Ürün Kodu : 2

Marka : Fırsat Live

satinal

Bio 48 detayları :

(KARGO DAH?L )Bio 48 Samanda? Biberi ilk kullan?mdan itibaren kilo vermenize yard?mc? tamamen bitkisel g?da takviyesi Antakya biberi Ürün F?rsat? 49.00 TL Yerine sadece 24,90 TL Fiyat?yla Üstelik Kargo Ücretsizdir...

Son dönemde ad?n? s?kl?kla duydu?umuz Bio 48Samanda?-Antakya biberi ilk kullan?mdan itibaren kilo vermenize yard?mc? tamamen bitkisel bir g?da takviyesidir.

Bio 48 Samanda? Antakya Biberi;

Kan dola??m? ile ya? yak?m?n? h?zland?rarak vücuttan d??ar? at?lmas?n? kolayla?t?r?r

Sindirim sistemini düzenleyerek yediklerin h?zl? bir ?ekilde yak?lmas?n? sa?lar

Terletici özelli?i sayesinde deri alt?ndaki ya?lar?n yak?m?n? sa?lar ve bu sayede selülitlerin azalmas?na destek olur

Tokluk hissi verir daha az yiyerek daha enerji dolu bir gün geçirmenizi sa?lar

Vücudunuzun su ve kas oran?ndan de?il de direkt olarak ya? oran?ndan yakman?z? sa?lar

C vitamini bak?m?ndan zengin oldu?u için bedenin hastal?klara kar?? direncini art?r?r.

Metabolizmay? dengeleyerek kilo verimini kolayla?t?r?r ve verdi?iniz kilolar? tekrar almazs?n?z.

Kan?n p?ht?la?mas?n? önler

?çeri?indeki antioksidanla kanseri engelleme özelli?i vard?r.

Bio 48 ile hem istemedi?iniz kilolar?n?zdan kurtulurken hem de sa?l?n?z? koruyabilirisiniz.

?çindekiler:

Samanda? biberi

Biberiye

Funda Yapra??

L-carnitine

Ku?burnu

Üzüm çekirde?i

Çörekotu

Kullan?m?:

60 bitkisel kapsüldür.

Sabah ve ak?am yemeklerden 1 saat önce aç karn?na bol suyla tüketilir.

Uyar?:

Bitkisel g?da takviyesidir

Bilindik hiç bir yan etkisi yoktur.

Sağlık ve Kozmetik Kategorisindeki Diğer Ürünler