Dermarollor ve Ozon Ya??

Large image

Dermarollor ve Ozon Ya??

Satış Fiyatı : 59,00 TL

Ürün Kodu : 18

Marka : Fırsat Live

satinal

Dermarollor ve Ozon Ya?? detayları :

(KARGO DAH?L ) DermaRoller Do?al Cilt Gençle?tirmeye Yard?mc? Aparat ve 4 Çe?it Organik Ozon Ya??lar?ndan Diledi?iniz Bir Tanesi Ürün F?rsat? 194 TL Yerine 59 TL Fiyat?yla Üstelik Kargo Ücretsiz...

DermaRoller Do?al Cilt Gençle?tirmeye Yard?mc? Aparat ve 4 Çe?it Organik Ozon Ya??ndan Seçece?iniz bir tanesi...

DermoRoller do?al cilt geni?letmeye yard?mc? aparata destek olarak ozon mucizesiyle çok daha etkileyici bir bak?m yapmak için bu f?rsat kaçmaz...

DermoRollor:

- Ya?l? ve kuru cildin yenilenmesini sa?lar
- Kollajen olu?umun art?r?r
- Kan dola??m?n art?r?r
- Ölü hücrelerin kolayca dökülmesini sa?lar
- Vücudun birçok bölgesinde kullan?labilir(göz alt? hariç)
- Yüzlerce y?ll?k akupunktur teknolojisine dayanmaktad?r.
- Özellikle saç dökülmesine kar?? serum kullanan ki?ilerde serumun etkisini % 37-40 art?r?yor.
Dermarolling cilt bak?m ürünlerinin de etkisini artt?r?r, olu?an deliklerden aktif maddelerin cilt alt?na emilimi artar. Deri delikleri aç?ld???ndan kremler ve bak?m ürünlerindeki aktif maddeler normal de oldu?undan 40 kat daha fazla emilir.

Ozon Ya?? Seçenekleri ;
Organik Ozone Ya?? Vücut S?k??la?t?r?c? ve ?ekillendirici
Organik Ozone Oil Saç Bak?m Ürünü
Organik Ozon Ya?? Yüz Bak?m Ürünü
Organik Ozone Oil Selülit Giderici

Sağlık ve Kozmetik Kategorisindeki Diğer Ürünler