Alt?n Çilek Golden Berries Zay?flamaya Yard?mc? Bitkisel Kapsül

Large image

Alt?n Çilek Golden Berries Zay?flamaya Yard?mc? Bitkisel Kapsül

Satış Fiyatı : 51,08 TL

Ürün Kodu : GOLDEN BERRI

Marka : .

satinal

Alt?n Çilek Golden Berries Zay?flamaya Yard?mc? Bitkisel Kapsül detayları :

Alt?n Çilek Golden Berries Zay?flamaya Yard?mc? Bitkisel Kapsül

Alt?n Çilek Kapsül içeri?inde bar?nd?rd??? maddeler sayesinde sa?l???n?z? bozmadan kilo kontrolünüze yard?mc? olur.

Alt?n Çilek Kapsülün ?çeri?i

Alt?n Çilek Özütü
M?s?r Ni?astas?
Topaklanmay? Önleyici madde
Su
Antioksidan E 464
Bitkisel Kaynakl? Jelatin Kapsül
Alt?n Çilek meyvesi özünde bulunan C,B1,B2,B3 ve karoten gibi vitamin ve mineraller ile sa?l??a en faydal? meyve olarak gösterilmektedir.

Alt?n çilek lif oran? en yüksek olan bitkilerden olarak gösterilmektedir.

Alt?n Çilek Kapsülün Kullan?m ?ekli

Alt?n Çilek kutular? 60 adet kapsül içerir.
Sabah ve ak?am olmak üzere günde 2 kez kullan?lmal?d?r.
Yemeklerden yakla??k 1 saat önce bir miktar su ile al?nmal?d?r.
Alt?n Çilek Kapsülün Yan Etkileri

Alt?n Çilek kapsülün bilinen hiç bir yan etkisi yoktur. ?laç de?il 100 bitkisel bir g?da takviyesidir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Alt?n Çilek Kapsül, herhangi bir rahats?zl?k ve hastal??? önleme veya tedavi amac? ile kullan?lmaz.
Hamile ve emziren bayanlar?n kullanmamas? gerekir.
Direk güne? ?????n koruyarak oda s?cakl???nda muhafaza ediniz.

Sağlık ve Kozmetik Kategorisindeki Diğer Ürünler