Shmuggle Giyilebilen Battaniye

Large image

Shmuggle Giyilebilen Battaniye

Satış Fiyatı : 24,90 TL

Ürün Kodu : 11

Marka : Fırsat Live

satinal

Shmuggle Giyilebilen Battaniye detayları :

(Kargo Dahil) Shmuggle Giyilebilen Battaniye Evinize s?cakl?k ve Rahat? Getiriyor...
Kollu Battaniye 59 TL Yerine Sadece 24.90 TL Fiyat?yla Sizlerle Üsrelik Kargo Ücretsiz...
ABD?de sat?? rekorlar? k?ran ve bir fenomen haline gelen kollu battaniyeler ?imdi Shmuggle markas? ile Türkiye'de!

Shmuggle battaniyenizi kollar?n?z? açarak önden giyebilirsiniz. Shmuggle battaniyeyi önden giyerek arkan?za yaslan?n ve normal bir battaniyenin alt?nda s?k???p kalmadan ellerinizi özgürce kullanabilmenin keyfini ç?kar?n.

Geni? kollar?yla, ellerinizi kolayca hareket ettirmenizi sa?layan Shmuggle, yumu?akl??? ve rahatl???yla k?? keyfinizi ikiye katl?yor.

Aya?a kalkt???n?zda da sizi yaln?z b?rakmayan Shmuggle, her an vücudunuzu sar?p sarmal?yor.

K???n artan do?algaz faturalar? da Shmuggle keyfiyle azal?yor, bütçenizi rahatlat?yor.

Shmuggle s?cakl???;

evinizde film izlerken,

yolculuk yaparken,

kafede ya da evde çay?n?z? yudumlarken,

ders çal???rken,

k?saca istedi?iniz her yerde yan?n?zda olacak!

Üstelik sevdiklerinize Shmuggle hediye ederek onlar? da bu s?cakl??a ortak edebilirsiniz!

Bu f?rsat? kaç?rmay?n!

Shmuggle'? nas?l kullanaca??m ?

Kollar?n?z? açarak, önden giyebilirsiniz. Arkan?za yaslan?r ve gün boyu s?cak kal?rs?n?z. TV kar??s?nda battaniye keyfi yapmak, TV kanal?n? de?i?tirmek, bir ?eye uzanmak, bir ?eyler at??t?rmak isterseniz üzeriniz aç?l?r, eski battaniyeniz kayar üzerinizden dü?er, can?n?z s?k?l?r, ü?ürsünüz. Shmuggle kollu battaniye ile art?k böyle bir derdiniz kalmayacak. Hep s?cak kalacaks?n?z. Shmuggle keyfi yapmak yeni hobiniz olacak.

Shmuggle do?algaz faturam? nas?l dü?erecek ?

Shmuggle kollu battaniye do?algaz?n bunaltan zamlar?ndan korunman?n da en etkili yoludur. Elektrikli ?s?t?c?lar elektrik faturas? olarak, odun kömür, sat?n al?rken, do?algaz ise muazzam yüksek faturalarla size geri dönmektedir. Shmuggle kollu battaniyenizi ald?ktan sonra s?cakl???na inanamayacaks?n?z.

Shmuggle yumu?ac?k ve %100 polyester kuma??yla sizi ?s?tacak. Do?algaz? açmak zorunda hissetmeyeceksiniz.

Shmuggle neden mükemmel bir hediye ?

Shmuggle kollu battaniye, akrabalar?n?z?, yak?nlar?n?z?, sevdiklerinizi s?cak tutacak, onlar?n hep sizi hat?rlamas?n? sa?layacak bir hediyedir. Yap?lan ara?t?rmalar, herhangi bir insan?n Shmuggle?? üzerine giydi?i ya da ba?kas?n?n üzerinde gördü?ü anda otomatik olarak yüzünün güldü?ünü kan?tlam??t?r. Küçüklerinize, büyüklerinize, sevdiklerinize Shmuggle hediye etmek için bundan daha güzel bir sebep olamaz.

Shmuggle hangi kuma?tan yap?l?yor ?

Shmuggle kollu battaniye, kuma? cinsleri içinde uzak ara en s?cak tutan kuma? olan %100 polyesterden yap?lm??t?r. Sa?l?kl? ve antibakteriyeldir. Antipiling özelli?i sayesinde tüylenmez, toz tutmaz. Güvenle y?llar boyu kullanabilirsiniz. Yumu?ac?k kuma??yla Shmuggle kollu battaniyenin en önemli özelliklerinden biri de rahatl???d?r.

Shmuggle'? makinede hangi s?kl?kta y?kayabilirim ?

Shmuggle kollu battaniyenizi defalarca gönül rahatl???yla y?kayabilirsiniz. Ütü istemez. 5 üzerinden 4.5 yani çok iyi bir y?kama puan?na sahiptir, boyas? ç?kmaz, solmaz.

Shmuggle'?n ölçüleri nelerdir ?

135x185 cm boyutlar?nda olan Shmuggle kollu battaniye, geni?, rahat ve uzun kollar?yla sizi sarar ve hiç yaln?z b?rakmaz. Cepleri ise 21x24 cm boyutlar?ndad?r. Televizyon kumandas?n?, çerezi, kuruyemi?i, telefonu, ders çal???rken kalem kâ??d?n?z?, k?sacas? akl?n?za gelen her ?eyi Shmuggle??n ceplerine koyabilirsiniz. Tek beden Shmuggle kollu battaniye herkese uyar.

Renk ?çin Firma Taraf?ndan Aran?caks?n?z...

Ev Tekstili Kategorisindeki Diğer Ürünler