African Mango Plus

Large image

African Mango Plus

Satış Fiyatı : 34,90 TL

Ürün Kodu : 27

Marka : Fırsat Live

satinal

African Mango Plus detayları :

(KARGO DAH?L ) African Mango Plus Zay?flamaya Yard?mc? Bitkisel Kapsül
Afrikan Mango Bu Güne Özel Ürün F?rsat? 49 TL Yerine Sadece 34,90 TL Fiyat?yla Sizlerle, Üstelik Kargo Ücretsizdir?

African Mango Plus Zay?flamaya Yard?mc? Bitkisel Kapsül

African Mango Plus

Bünyesinde C vitamini, A ve B vitamininin tüm türlerini içermektedir. Bu vitaminlerin haricinde Mango'da bol miktarda Beta Karo tende bulunmaktad?r. Beta karo ten Cildin güzelle?mesini, çe?itli enfeksiyonlar?n tedavisini ve de gece görme zorluklar?na kar?? ba????kl?k sistemini güçlendirir. Bunun yan?nda Mango potasyum, lif ve kuvvetli bir antioksidan deposudur.

Mangonun Faydalar?
- Bu meyve içerdi?i vitaminler sayesinde cilt ve saçlar için çok yararl?d?r.

- Mango; potasyum, lif bak?m?ndan yüksektir

-Kuvvetli bir antioksidan deposudur.

- African Mango etkin içeri?i sayesinde çok güçlü bir ya? yak?c?d?r.

- Kilo Vermede Yard?mc? Dünya bas?n?ndan hiç dü?meyen ABD Ba?ta olmak üzere di?er ülkelerde en çok satan ve fayda sa?layan ürün olarak liste ba?? almay? ba?arm??t?r.

- Metabolizmay? H?zland?r?r.

- Enerji Verir.

- Vücuda Zindelik Verir.


African Mangonun Kullan?m? :
Kahvalt?dan 20 dakika önce ve ak?am yeme?inden 20 dakika önce olmak üzere günde 2 kez bol su ile al?nmal?d?r.


African Mangonun ?çeri?i :
African mango bitkisel zay?flama kapsülleri içerisinde ürüne ismimi veren Mango Meyvesi, Biberiye, Funda, Zencefil, Tarç?n Kabu?u, Mate Yapra??, Ye?il Çay, Zeyti Yapra??, Yulav ve Siyah Çay Bulunmaktad?r.

60 Bitkisel Kapsül Bulunur.


Bu Ürün ?laç De?il GIDA TAKV?YES?D?R.

NOT: Hamile ve Emziren Bayanlar Kullanamaz.

Çocuklar?n ula?amayacaklar? yerlerde saklay?n?z ve çocuklara vermeyiniz.

Sağlık ve Kozmetik Kategorisindeki Diğer Ürünler