Vo?t Aca? Berry Zay?flama Meyvesi

Large image

Vo?t Aca? Berry Zay?flama Meyvesi

Satış Fiyatı : 46,00 TL

Ürün Kodu : VOIT-ACAI

Marka : Voit

satinal

Vo?t Aca? Berry Zay?flama Meyvesi detayları :

Amerika ve Avrupada 1 numaral? ACAI BERRY SUPERFOOD art?k Türkiye?de !!!

Sporservis.Com Bu Üründen Stok Tutar
?stenildi?inde Ürün ?stanbul-?i?li'deki Firma Adresimizden Sat?n Al?nabilir.

Voit Açai Berry kapsülü neler içeriyor?

Ye?il Çay: Metabolizmay? h?zland?rd???
bilimsel ara?t?rmalarla kesinle?ti.
Düzenli olarak tüketildi?inde kar?n içi ya?lanman?n da azald??? belirlendi.

Guarana: Kahve çekirdekleri büyüklü?ünde parlak k?rm?z? meyveleri olan sarma??k ?eklinde bodur bir a?aç. Yine Amazon ormanlar?nda yeti?iyor. Enerji artt?r?c?.
Ya? hücrelerinin azalmas?na yard?mc? oluyor. Do?al afrodizyak.

Krom pikolinat:Krom mineralinin vücutta daha iyi emilebilen ?ekli.
Kan ?ekerini dengeliyor. ??tah?n kontrol edilmesini sa?l?yor.
Böylece kilo vermeye yard?mc? oluyor.
- Kimler doktora dan??madan kullanmamal??
Hamileler
Emzirenler
Düzenli reçeteli ilaç
kullananlar.

Yararlar? neler?
- Kansere ve ya?lanmay? geciktirici etkiye sahip.
- Enerjiyi art?r?yor.
- Kilo vermeye yard?mc? oluyor.
- Metabolizmay? h?zland?r?yor.
- Vücutta depo ya?? azalt?yor.
- Do?al olarak i?tah? kontrol ediyor.
- Lif oran? yüksek; kab?zl??? gidermede etkili.
- Kolesterol dü?ürücü etkisi var.
- Göz sa?l???na katk?s? var; görmeyi güçlendiriyor.
- Libidoyu ( cinsel iste?i) art?rd??? dü?ünülüyor.
- Açai Berry?nin kanser hücrelerinin büyümesini durdurmaya yard?mc? oldu?u da dü?ünülüyor; bu konudaki ara?t?rmalar sürüyor. 20006 ?da Florida Üniversitesi?nde yap?lan bir çal??mada lösemi hücrelerini tahrip etti?i gözlenmi?.

Açai Berry meyvesinin besin de?eri nedir?
Dünyadaki en besleyici ve güçlü meyve. Sa?l???m?z için çok yararl? Omega 3-6-9 gibi ya? asitlerini içeriyor.
B grubu vitaminler ve mineraller aç?s?ndan çok zengin.
Lif içeri?i çok yüksek.

Di?er antioksidan gücü yüksek meyvelerden fark? nedir?

Açai Berry, mucize meyve olarak adland?r?l?yor. Gerçekten de do?an?n mucize meyvelerinden biri. Bildi?iniz gibi, koyu mor meyvelerin antioksidan gücü yüksek. ??te Açai Berry de gücünü mor pigmentinden al?yor.
Antioksidan içeri?i üzümden 10 kat, mavi bö?ürtlenden 2 kat fazla.


Sağlık ve Kozmetik Kategorisindeki Diğer Ürünler