Lego Toy Story Construct-a-Buzz Lightyear

Large image

Lego Toy Story Construct-a-Buzz Lightyear

Satış Fiyatı : 89,90 TL

Ürün Kodu : L7592

Marka : Lego

satinal

Lego Toy Story Construct-a-Buzz Lightyear detayları :

Macerac? Buzz Lightyear, Y?ld?zlar aras?nda!

Kapat?labilir siperinin yard?m?yla kötü imparator Zurg'la mücadele etmek için haz?r!
211 parçadan olu?an Buzz Lightyear, ortalama 18 cm. uzunlu?unda ve 18 cm. kanat aç?kl???na sahiptir.

7 - 14 ya? aras?, 211 parçadan olu?maktad?r.

Oyuncak Kategorisindeki Diğer Ürünler