Washing Ball Bula??k Y?kama Topu

Large image

Washing Ball Bula??k Y?kama Topu

Satış Fiyatı : 19,90 TL

Ürün Kodu : 8

Marka : Fırsat Live

satinal

Washing Ball Bula??k Y?kama Topu detayları :

(Kargo Dahil) 1500 Bula??k Y?kama Özelli?i Olan Washing Ball Bula??k Makinesi Y?kama Topu ?le Art?k Bula??k Y?kamak Çok Kolay...
Washing Ball Bula??k Y?kama Topu Ürün F?rsat? 35 TL yerine 19,90 TL Fiyat?yla Üstelik Kargo Ücretsizdir...
Washing Ball Bula??k Makinesi Y?kama Topu

% 100 Orjinal Ürün- 1500 Y?kama Kapasitesiyle

-Kireç çözücüden %100 tasarruf sa?lar.

- Elektrikten %20- 30 tasarruf sa?lar.

- %100 Do?al malzemeden üretilmi?tir.

-Sa?l?kl? bir temizlik sa?lar

-Mikrop ve bakterileri yok eder

- ?stenmeyen kokular? önler

-Bula??klar?n?z?n çizilmesini önler ve daha parlak olmas?n? sa?lar

-Bula??k Makinenizi korur ve ömrünü uzat?r

-A??r metallerden ar?nd?r?r

-Sudaki kloru ayr??t?r?r

Washing Ball bula??k y?kama topu ürün özellikleri ve kullan?m?

Suyun içerisinde yer alan kalsiyum ve bikarbonat gibi moleküller su hareketlendi?inde birle?erek kireç ta??na dönü?mektedirler. Kireç önleyici manyetik y?kama topu suyun içinde yer alan mineralleri manyetik etkisiyle etkileyerek birle?melerini önler. Bu sayede kir parçac?klar?n? ç?karmada çok etkili olan yumu?ak su elde edilir.

Suyun temizleme gücünü artt???ndan dolay? kullanaca??n?z deterjan miktar? da azalacakt?r. Bu sayede suyun sertlik derecesine göre %50 ila %70 aras?nda tasarruf sa?layabilirsiniz.
Rezistanslarda önceden olu?mu? kireci 3-5 y?kamada sökerek makinenizin eski gücüne kavu?mas?na yard?mc? olur.
Rezistans?n kireçle kaplanmas?n? önleyerek ?s? iletimini kolayla?t?r?r. Böylece %40 a varan enerji tasarrufu sa?lar.

Bula??k y?kamak için kulland???n?z kimyasal madde miktar?n? en aza indirerek çevre kirlili?inin önlenmesine katk?da bulunabilirsiniz.

UYARI:

WASH?NG BALL bula??k y?kama topu bula??k makinesinde alt sepete konulur.

Bula??k toplar?n?n alt?na veya üstüne su ile temas? engelleyecek bula??k koymamaya dikkat edilmelidir. Bula??klar?n?z? üstlerindeki yemek ve içecek art?klar?n? ak?tt?ktan sonra makineye yerle?tirin.

Kulland???n?z toz veya s?v? deterjan? her zaman kulland???n?z deterjan miktar?n?n en fazla yar?s? kadar koyun.

Tablet deterjan ve buna benzer ürünlerin tasarruf aç?s?ndan washing ball ile kullan?lmas? önerilmemektedir.

Kullan?lmas? durumunda herhangi bir zarar? yoktur.

Ev Tekstili Kategorisindeki Diğer Ürünler