Slap Chop Do?ray?c? ve Rende

Large image

Slap Chop Do?ray?c? ve Rende

Satış Fiyatı : 29,90 TL

Ürün Kodu : 9

Marka : Fırsat Live

satinal

Slap Chop Do?ray?c? ve Rende detayları :

(Kargo Dahil) Slap Chop Mucizevi Do?ray?c? ve Rende Sayesinde Mutfa??n?za Kolay Geliyor...
Her Türlü Sebze ve Meyveyi Do?rayabilen Slap Chop Ürün Firsat? 54 TL Yerine Sadece 29.90 TL F?yat?yla Üstelik Kargo Ücretsizdir...
SLAP CHOP MUC?ZEVÎ DO?RAYICI VE RENDE

Art?k evinizdeki sebze, meyve, kuruyemi? ve do?ranabilen her ?eyle bu ürün sayesinde harikalar yaratacaks?n?z.

So?uk sandviçler, salatalar ve daha neler neler...

So?an ve sar?msa?? kabu?undan tek hamleyle ay?ran bu mucize bulu? sayesinde mutfak i?leriniz çok rahatlayacak.

* Ürünün b?çaklar?n?n de?i?tirilmesine asla gerek yoktur.

* Sebze, meyve, f?nd?k vb birçok g?dalar?n inceltilmesi için kullan?l?r. Her vuru?ta g?dan?n farkl? bir noktas?n? keser.

* Sar?msak gibi sebzelerin kabu?unu kolayl?kla ay?rabilir.

* Temizli?i çok kolayd?r. Bula??k makinesinde y?kanabilir.

GRATY HED?YE!

Bu ürün dünya üzerinde üretilmi? en pratik ve en sa?l?kl? rendedir. Di?er rendelerde kar??la??lan yaralanmalar?n bu ürünle olmas? mümkün de?ildir. Eliniz rende b?ça??yla temas etmedi?inden çok sa?l?kl? bir ?ekilde rendeleme i?lemi yap?labilir. Hemde sebzelerden parça kalmaz. Ziyan olmaz.

Paket ?çeri?i:

1 adet Slap Chop Do?ray?c?

1 adet Graty Rendeleyici

Japon çelik b?çak teknolojisi

Ev Tekstili Kategorisindeki Diğer Ürünler