X-tra Jel 250 ML

Large image

X-tra Jel 250 ML

Satış Fiyatı : 49,90 TL

Ürün Kodu : 22

Marka : Fırsat Live

satinal

X-tra Jel 250 ML detayları :

(KARGO DAH?L ) S?k?la?t?r?c? ve ?nceltici 250 ml Orijinal X-tra Jel! Extra Jel Ürün F?rsat? 99TL Yerine Sadece 49,90 TL Fiyat?yla Üstelik Kargo Ücretsiz?
250 ML X-TRA JEL

Cilt yüzeyinin alt?nda kan dola??m?n?n artt?r?r.Cilt alt?nda toplanm?? portakal kabu?u görünümünün azalt?r. Cildin alt?nda var olan selülitleri giderir Bölgesel incelme sa?lar.

Nuslank X-tra Gel (S?k?la?t?rmaya ve ?ncelmeye Yard?mc?) 250 ml Ürün Detaylar?

Ondakika da Ürünün Etkisini Görebilirsiniz?

Ba?ar?l? sonuçlar? sayesinde Türkiye de en fazla kullan?lan bölgesel zay?flama ve s?k?la?t?r?c? jel haline gelen X-tra Gel i hala kullanmad?ysan?z hemen deneyin!

Tamamen do?al bir yap?ya sahip olan X-tra Gel Sa?l?k Bakanl??? n?n onay?yla Hollanda dan ithal edilmi?tir. ?imdiye kadar hiçbir kullan?c? üzerinde yan etki göstermeyen X-tra Gel inceltici özelli?inin yan? s?ra vücudunuzu s?k?la?t?r?yor.

Nuslank X-tra Gel etkisi:

- Bölgesel incelme sa?lar.

- Cildin alt?nda var olan selülitleri giderir

- Ciltte elastikiyet ve s?k?la?t?rma sa?lar.

- Cilt alt?nda toplanm?? portakal kabu?u görünümünün azalt?r.

- Cilt yüzeyinin alt?nda kan dola??m?n?n artt?r?r.

- Cilt yüzeyini düzle?tirir, pürüzsüz bir cilt olu?turur,

- Ciltte ferahl?k, canl?l?k hissinin sa?lanmas?na yard?mc? olur.

Sağlık ve Kozmetik Kategorisindeki Diğer Ürünler