Revita Saç Dökülmesini Önleyici ?ampuan

Large image

Revita Saç Dökülmesini Önleyici ?ampuan

Satış Fiyatı : 58,50 TL

Ürün Kodu : 942

Marka : .

satinal

Revita Saç Dökülmesini Önleyici ?ampuan detayları :

REV?TA ?AMPUAN

Revita ?ampuan

Saç derisinin canl? kalmas? için özellikle üretilmi? olan en güçlü ?ampuan Revita önleme safhas?ndan son safhalara kadar etkili olur.

Çok etkili bile?imler aras?ndaki sinerjik etkile?imle Revita sizlere saç derinizin canl?l???n? korumak için geli?tirilmi? ve saç dökülmesini önlemede yard?mc? etkili bir ürün getiriyor. Antioksidan etkiyi, anti-DHT özelliklerini, güçlü hidratla?t?r?c? molekülleri, saç uzatan uyar?c?lar? ve yap?sal amino asitleri birle?tirerek Revita size en etkili saç ç?kart?c? ?ampuan? sunuyor.

?çeri?i

Apple Polyphenol (Procyanidin B2 & C1), Copper Peptides, Spin Traps, Ketoconazole, Rooibos, MSM, Caffeine %4, Carnitine Tartrate, Amino Acids, Emu Oil, Biotin

Teknoloji

Piyasada bulunan en etkili saç geli?tirme ?ampuan? DS Laboratories'in ara?t?rma çabalar?n?n sonucu olan Revita 'd?r. Revita özellikle saç derisi canl?l???n? koruyan ve folikül problemleri üzerinde tesirli olan güçlü ve benzersiz aktif içeriklerin bile?imidir. K?sa zamanda en iyi sonuçlar? verir.

Bu sinerjik birle?imin etkisini geli?tirmek için DS Laboratories, aktif bile?enlerin as?l özelliklerini ve klinik etkinli?ini koruyan benzersiz bir "kimyasal maddesiz" dam?tma süreci geli?tirdi. Hassas mekanik bir bas?nçla Revita ?ampuan'?n aktif bile?enleri saf ve kimyasallardan ar?nm?? aktif moleküller olarak elde edilir.

Performans

Revita saç beslemeyi destekleyici etkisini güçlü nemlendirici özelli?i ile birle?tirir ve saç kökünde gerilebilme-sünebilme özelli?ini veren temel amino asit tedarikini sa?lar. Revita 'n?n bu etki mekanizmas? güçlü ve e?siz saç derisi canl?l??? sa?lar; saç geli?imini tetikler. Revita saç tellerinin çap?n? geli?tirir, saç derisini nazikçe temizlerken saça yumu?akl?k ve ho? bir koku verir. Revita problemin ortaya ç?kmam?? oldu?u ilk safhalardan, daha sonraki saç dökülme safhalar?na kadar etkilidir.

Sonuçlar

Revita saç derinizde ve saç foliküllerinizde ilk kullan?m?ndan itibaren etkili olmaya ba?lar. ?lk sonuçlar? alma zaman?n?z saç kayb?n?z?n ?iddetine ve ne kadar süredir oldu?una ba?l?d?r. Ne kadar uzun zamand?r ya da ne kadar ?iddetli olursa olsun Revita 'n?n günlük kullan?m? derinizin canl?l???n? geli?tirecek, saç?n?z?n kalitesini koruyacakt?r.

Kullan?m ?ekli

Revita ?ampuan'? nazik bir masajla uygulad?ktan sonra saç derisi üzerine 1-2 dakika bekletin ve ard?ndan durulay?n. ??lemi tekrarlay?n ve bu defa 3-5 dakika bekleti. Arzuya göre, y?kama i?lemi sonras? kaliteli bir saç kremi uygulayabilirsiniz. En iyi sonuç için revitay'n?n haftada en az 5 kez kullan?lmas? gerekmektedir.

Sağlık ve Kozmetik Kategorisindeki Diğer Ürünler