ZDRAVE UN?VERSAL KREM(Sivilce ve Cilt sorunlar? için.)

Large image

ZDRAVE UN?VERSAL KREM(Sivilce ve Cilt sorunlar? için.)

Satış Fiyatı : 27,50 TL

Ürün Kodu :

Marka : .

satinal

ZDRAVE UN?VERSAL KREM(Sivilce ve Cilt sorunlar? için.) detayları :

Zdrave Üniversal Krem (Sivilce ve Cilt Sorunlar? için En Etkili Krem...!!)
Her evde bulunmas? gereken ilk yard?m kremi.
. Neden Zdrave Krem...!!
Çünkü Zdrave krem Bulgaristan??n en ünlü kremidir.68 y?ll?k bir geçmi?e sahiptir. her evde mutlaka Zdrave krem... vard?r. Geni? amaçl? bir kremdir. Birçok cilt sorunlar?nda kullan?lmaktad?r. Sivilce, akne, yan?k, pi?ik, uçuk, cilt tahri?lerinde hatta bayanlar makyaj öncesi fondöten yerine kapat?c? olarak kullan?rlar içeri?inde çinko oksit ve cilt için faydal? mineraller oldu?u için fondötenden daha faydal?d?r. Sivilce olu?umunu önlemeye yard?mc? olur, Zdrave üniversal krem çinko oksit içeri?iyle Cilt üzerinde koruyucu bir film tabakas? olu?turarak cilt tahri?lerinden, olumsuz d?? etkilerden(so?uk, rüzgâr, güne? ???nlar?)korur, Zdrave kremi sadece birkaç uygulama sonras?nda cilt üzerinde rahatlama fark edilir, cildi sakinle?tirir ve cilt onar?m?n? desteklemeye yard?mc? olur. Zdrave üniversal krem Geni? kapsaml? yard?mc? bir üründür. Cildin destek dokular?n?n korunmas?na yard?mc? olur, Zdrave üniversal kremi temiz ve kuru cilde gün içende istenilen s?kl?kta kullanabilirsiniz. Bütün cilt tiplerine uygundur. Zdrave krem kimyasal Paraben içermez. Kullan?m ?ekli: Cilt üzerine ince bir tabaka halinde uygulay?n?z..
KULLANIM ALANLARI
1-Sivilce ve akne tedavisinde; Sivilce ve izlerinin olu?umunu engelleyerek cildinizi normale döndürür. 2-Alerjiden kaynaklanan deri k?zar?klar?nda; Alerjinin etkilerini azalt?r.
3-Güne? yan?klar?nda; Güne?lendikten sonra kullanmak için olup; ?çeri?indeki maddeler sayesinde, güne?ten olu?an yan?k, tahri? ve k?zar?klar?n azalt?lmas?na yard?mc? olur.
4-Kimyasal paraben içermedi?i için Bebeklerde olu?an pi?iklerde kullan?labilir.
5-Nem derecesi yüksek olan bölgelerdeki(koltuk alt?, dirsek içleri, kas?k bölgesi, diz alt?) cilt hassasiyetlerinin giderilmesine yard?mc? olur.
6-Böcek sokmalar?ndan kaynaklanan ka??nt? ve k?zar?klar?nda cildi rahatlat?r. 7-Dudak çevresinde uçuk olu?umunu önlemeye yard?mc?d?r
. 8-Deride olu?mu? t?rnak çiziklerinde derinin onar?m?n? destekler
. 9-Ciltte olu?mu? yara izlerinin olu?umunu engellemeye yard?mc?d?r Tra? sonras? cilt tahri?lerinde cildi rahatlat?r, cilt onar?m?na yard?mc? olur.
10-A?da sonras? olu?an cilt tahri?lerinde; Sivilce ve k?l dönmesi olu?umunu engeller.
11-Ayak topu?unda olu?mu? Çatlak Ve Yar?klarda; Vücudun Herhangi bir yerinde çatlak izlerine günde 2 kez olmak üzere her gün ufak bir miktar krem tatbik ediniz. Etkili sonuçlar vermektedir. Genital bölge tahri?lerinde, Tahri?in etkilerini azalt?r. Sa?l?k bakanl??? bildirimi ile ithal edilmi?tir.

Sağlık ve Kozmetik Kategorisindeki Diğer Ürünler