Bontavi Limon Hap?

Large image

Bontavi Limon Hap?

Satış Fiyatı : 22,90 TL

Ürün Kodu : 17

Marka : Fırsat Live

satinal

Bontavi Limon Hap? detayları :

(KARGO DAH?L ) Orjinal Bontavi Limon Hap? ?le Günde 372 Kalori Yakabilirsiniz, Ürün F?rsat? 59 TL Yerine Sadece 22,90 TL Üstelik Kargo Ücretsizdir...
Zay?flatan do?al kar???m Bontavi Limon Hap? bir günde 372 kalori yakman?z? sa?lar.
Japonya da limon suyu üzerine yap?lan ara?t?rmalar sonucunda limon suyu ekstresinin zay?flama özelli?i kan?tlanm?? ve ard?ndan Bontavi Limon hap? üretilmi?tir.
Kilo verdirmeye yard?mc? ye?il çay ve tok tutmay? destekleyen portakal? da bu kar???mda kullanarak, kilo problemi olan ki?iler için tamamen do?al zay?flama ürünüdür.
Etkisi
Yüksek C vitamini içeri?i ile vücutta depolanm?? ya?lar?n yak?lmas?n? sa?lar,
Metabolizmay? h?zland?r?r ve kalorilerin h?zla yak?lmas?n? sa?lar,
Sa?l?kl? kilo kaybetmenizi sa?lar.
Ye?il çay?n muhte?em ya? yak?c? özelli?iyle desteklenmi?tir,
Vücutta hem kilo kayb? sa?lar hem de toksinlerden ar?nd?r?lmas?na yard?mc? olur,
Mide ve ba??rsak sistemini temizleyen limon ile metabolizman?z? h?zland?r?rs?n?z
Yorgun ve bitkin dü?meden son derece zinde ve sa?l?kl? kilo vermenize yard?mc? olur,
Limon hap?n?n kolesterol seviyesini de düzenleme özelli?i vard?r,
?çeri?i
Limon suyu ekstresi,
Portakal kabuk ekstresi,
Mate yaprak ekstresi,
Ye?il çay yaprak ekstresi,
L Karnitin.
Kullan?m?
Günde 2 kez sabah ve ak?am olmak üzere yemeklerden yar?m saat kadar önce bol su ile kullan?m? önerilir.
Yan Etkisi
Bilinen hiçbir yan etkisi yoktur.
Tamamen do?al içeri?e sahiptir.

Sağlık ve Kozmetik Kategorisindeki Diğer Ürünler