Kilden S?k?la?t?r?c? Maske (Bay/Bayan)

Large image

Kilden S?k?la?t?r?c? Maske (Bay/Bayan)

Satış Fiyatı : 38,90 TL

Ürün Kodu : 119326

Marka : Kilden

satinal

Kilden S?k?la?t?r?c? Maske (Bay/Bayan) detayları :

Ürün Hakk?nda
K?LDEN?in alerjik hiçbir madde içermeyen ve tamamen do?al mineraller ile sudan meydana gelen yap?s?, en önemli özelli?idir. Bu zengin mineral içeri?iyle bir yandan cildi besleyip canland?r?rken öte yandan da ya?l?l?k ve yorgunlu?a ba?l? k?r???kl?klar? azalt?r, gö?üs ve yanak gibi sarkma ihtimali yüksek bölgelerde bariz bir toparlanma sa?lar.
En çok kalça ve bald?r bölgelerinde görülen selülitli dokuyu s?k?la?t?r?p güçlendirir, çatlaklar? giderir. S?k?la?t?r?c? etkisi gö?üslerde oldukça belirgindir.
Akne (sivilce), sadece ergenlik dönemine ait bir sorun de?ildir. Her ya?tan ve cinsten insan?n muzdarip olabildi?i aknenin tedavisinde kil maskeleri çok önemli bir rol oynamaktad?r. Kilden, cilt yüzeyi ve gözenek içindeki bakterileri öldürmekle kalmay?p cilt üzerindeki a??r? ya?lanmay? da önler. Cildi tahri? eden ya?? ve bunlar?n ya? asitlerini emer ve böylece akneyi azalt?r.
Optimal dozdaki do?al k?vam? sayesinde de yeterli etkiyi göstermeden eriyip ya da ak?p gitme ve kaybolma riski ta??maz.
Kullan?m ?ekli
Kremsi dokuya sahip kil maskesinin içinde cildi ölü hücrelerden ar?nd?ran tanecikler bulunmaktad?r. Ciltteki kiri ar?nd?r?r, gözenekleri temizler, Siyah nokta ve akne olu?umunu engeller. Cildin daha sa?l?kl?, parlak, yumu?ak ve pürüzsüz bir görünüme kavu?mas?n? sa?lar. ?nce çizgilerin kaybolmas?na yard?mc? olur.
Temiz ve kuru cilt üzerine, göz çevresi ve dudak bölgesi hariç, ince bir tabaka halinde, krem gibi sürülür. 30 dakikay? geçmeyecek ?ekilde kuruyana kadar beklendikten sonra su ile y?kan?r. Haftada 2-3 kez kullan?m? önerilir.
Kilden, sadece yüze de?il, tüm vücuda ugulanabilir. Cilt, boyun, dekolte bölgesi, kol,s?rt, gö?üs ve bacaklarda uyguland???nda cilt daha pürüzsüz ve diri bir görünüme sahip olur. Saçlara canl?l?k ve parlakl?k kazand?r?r.
Maske, cilt yüzeyindeki ve gözenek içindeki bakterileri öldürüyor ve cilt üzerindeki a??r? ya?lanmay? önlüyor. Cildi tahri? eden ya?? ve bunlar?n ya? asitlerini emiyor. Böylece akneyi azalt?yor
Selülitten Kurtulmak ?çin; Selülitli bölgeye uygulay?p, 20-30 dakika bekletin. Kilden, fazla ya?lar?n at?lmas?na ve problemli bölgenin pürüzsüzle?mesine yard?mc? olur.

Sağlık ve Kozmetik Kategorisindeki Diğer Ürünler