Ringbo Ak?ll? Binek Robot

Large image

Ringbo Ak?ll? Binek Robot

Satış Fiyatı : 800,00 TL

Ürün Kodu : Ringbo-1

Marka : Ringbo

satinal

Ringbo Ak?ll? Binek Robot detayları :

Güvenli Sürü?

Ringbo bilinen akülü arabalar?n aksine; Joystick kullanma kollar? sayesinde iler-geri giden, kendi etraf?nda 360° dönen ve tampon bölgesinde bulunan sensörler arac?l??? ile kar??s?na nesne ç?kt???nda otomatik duran yeni nesil ak?ll? binek oyuncakt?r.

Sensörler

Sensör anahtar? aç?k durumda kullan?ld??? zaman kar??s?na 45° 'lik bir aç?da ve 30 cm uza??nda olan her türlü nesne kar??s?nda cihaz otomatik durarak hem kullan?c?ya hemde cihaza kar?? olu?abilecek hasar riskini ortadan kald?r?r.Sesli Uyar? Sistemi

Ringbo operasyonel durumunu ingilizce sesli uyar? olarak bildirir.Örnek : Batarya az oldu?unda verdi?i ingilizce sesli mesaj "I'm hungry, please recharge me." Bu tarz sesli mesajlar sayesinde Ringbo çocu?unuz ile sürekli ileti?im halindedir.


?ç Mekan Kullan?m?

B?rak?n çocu?unuz evin içerisinde Ringbo sürü? keyfini doyas?ya ya?as?n. Ringbo sahio oldu?u plastik tamponlar ve bu tamponlar üzerindeki sensörler sayesinde evinizin duvarlar?na, mobilyalar?na ya da e?yalar?na zarar vermez. Ayn? zamanda birbirinden ba??ms?z çal??an tekerleklerinin s?f?r dönü? yar?çap? özelli?i ile dar alanlarda yüksek manevra kabiliyetine sahiptir.

Oyuncak Kategorisindeki Diğer Ürünler