Adonia Legtone Selülit Serumu

Large image

Adonia Legtone Selülit Serumu

Satış Fiyatı : 200,00 TL

Ürün Kodu : 2062

Marka : .

satinal

Adonia Legtone Selülit Serumu detayları :

Adonia Legtone Serum

Adonia Legtone Mucize Serum

♦Sadece 9 dakikada bitki kök hücreleri ile selülit tedavisi

♦Sadece 9 dakikada % 47 düzgün bacaklar

♦6 haftal?k kullan?m sonucu % 72 selülit görünümünde azalma

♦30 saniyede h?zl? emilim

♦kol ,uyluk ve kalçada mükemmel sonuçlar.
Selülit ince zay?f bir kad?n için bile büyük bir bela olabilir. 22 ya??ndan sonra cilt kendini yava? yeniler.Cilt kök hücrele zay?flar ve halsizle?ir. Cildin yenilenmesi yava?lad??? gibi, ya? hücrelerinin büyümesi de h?zlan?r ve toksinler de ya? hücrelerinde birikip t?kanmas?na sebep olur.T?kanm?? dola??m? bozulmu? selülit olarak bilinen cilt yüzeyinde utanç verici, çirkin "portakal kabu?u" görünümü olu?turur.


9 dakika içinde% 47 oran?nda Selülit ve Görünüm azalt?n.
Adonia LegTone Serum; mikro-konsantre bitki kök hücre teknolojisi kullan?larak Yunan Adalar?nda özenle büyütülmü? geli?tirilmi? 23 organik bitki kullan?larak üretilmi?tir.Adonia's LegTone Serum hücrelerin yeniden canlanmas?na yard?mc? olur ve uyuyan cilt hücrelerinin köklerine nüfuz ederek hücreleri gençle?tirir. Adonia LegTone Serum; selülit, sarkma ve deri deformasyonlar?n? azalt?r, yeniden; sert, kadifemsi ve parlak dokunulas? genç bir cilde kavu?turur.

Adonia LegTone Serum Hollywood ünlüleri taraf?ndan etkileyici ürün s?ralamas?nda bir numarada yer al?yor.


Sağlık ve Kozmetik Kategorisindeki Diğer Ürünler