Lw 6090

Large image

Lw 6090

Satış Fiyatı : 60,00 TL

Ürün Kodu : 436

Marka : .

satinal

Lw 6090 detayları :

LW 60 90 GIDA TAKV?YES? / 60 Bitkisel Kapsül

LW 6090 Zay?flama Yard?mc? Kapsül

T?bbi bilgiler

LW6090, içerisindeki vitamin, mineral ve antioksidanlarla sa?l?kl? bir ?ekilde kilo verilmesine yard?mc? olan bir üründür, Formülasyonda bulunan krom, insan organizmas?ndan karbonhidrat metabolizmas? için önemlidir. Kolesterol, ya? ve protein sentezi için hayati bir mineral olan krom, kan ?ekeri düzeyinin sabit kalmas?n? sa?lar. Kromun osteoporozla sava?ta ve yakalanmay? geciktirmede etkili oldu?u, ayr?ca kas olu?umunu da etkiledi?i bilinmektedir. LW 6090'?n içerisindeki L-Carnitine'nin vücuda ba?ka hiçbir besin maddesinin yapamad??? bir görevi vard?r. Vücuttaki ya?ar?n h?zl? bir ?ekilde yak?lmas?n? sa?lar. Bu nedenle de enerji aç??a ç?kar. Pek çok ara?t?rma L-Carnitine'nin spor dayan?kl?l???n artt?rmada faydal? oldu?unu göstermi?tir. HHS LW6090 enerji üretimindeki rolü, erkeklerde üretkenli?in artmas?nda destek olmas? aç?s?ndan da önemli bir yeri tutmaktad?r. Likopen çok güçlü bir antioksidand?r ve zarar görmü? hücreleri onarmaya yard?mc? olur. Ye?il çay cildi s?k?la?t?r?r, zay?flama sürecinde cilt sarkmalar?n? önler.

Sağlık ve Kozmetik Kategorisindeki Diğer Ürünler