SoleMates - ?effaf - Küçük

Large image

SoleMates - ?effaf - Küçük

Satış Fiyatı : 18,50 TL

Ürün Kodu : 720SM0101

Marka : .

satinal

SoleMates - ?effaf - Küçük detayları :

Topuk kal?nl?klar?na göre haz?rlanm??t?r. Küçük boy 8-11mm, Orta boy 11mm-14mm aras?ndaki topuk kal?nl?klar?na uygundur
Kolay kullan?ml?, özel ala??ml? PVC bazl?, çantan?za ve ayakkab?n?za uygun olarak siyah ve ?effaf renklerde kullanabilece?iniz SoleMates art?k Türkiye?de.
Kolay kullan?ml? SoleMates, ayakkab?lar?n?z?n topuklar?na kolayca tak?l?r.
SoleMates; topu?un tabana temas eden bölümünü korur ve bu bölgede tabana geni? noktadan basma imkan? verir.
Birçok Stiletto, abiye ve günlük kullan?mdaki ayakkab?, bot ve çizmelerinizin topuklar? için uygundur.
Yere tesmas etti?i noktada sa?lad??? güven duygusu ile ta? aralar?na topu?unuzun s?k??mas?n? dü?ünmeden yolda yürüyebilir, araç kullan?rken; sürtünmeden do?acak topuk kaplamas?n?n soyulmas?n? önleyebilirsiniz. Bütün gün, tüm sokak aktivitelerinizde rahatl?kla kullanabilece?iniz SoleMates ürünleri ile parke ta??, tu?la kald?r?mlar, mazgallar ve çimende rahatl?kla yürüyecek ve ayakkab? topuklar?n?z zedelenmeden, rahatça hareket ederek Topuklu Ayakkab? giyme keyfini ya?ayacaks?n?z.
Sokak aktivitelerinizde rahatl?kla kullan?p güven duygunuzu artt?r?rken, i?inize, yeme?inize, toplant?n?za gitti?inizde Topuklu Ayakkab?lar?n?z?n korunmu? ve tahrip olmadan k?yafetinize güzellik, bak?m, temizlik ve ??kl?k katan konforunu tadacaks?n?z. Yere temas etti?i noktada sa?lad??? güven duygusu ile ta? aralar?na topu?unuzun s?k??mas?n? dü?ünmeden yolda yürüyebilir, araç kullan?rken; sürtünmeden do?acak topuk kaplamas?n?n soyulmas?n? önleyebilirsiniz.Özel ala??ml? malzemelerinin yumu?ak dokusu ayakkab?lar?n?z?n topuklar?na tam koruma sa?larken, topu?a takma ç?karma s?ras?nda topuk kaplamas?na ve yere temas noktas?na zarar vermemektedir. Kullan?mdan sonra koruma çantalar?na koyarak ihtiyac?n?z olan zamanlar için çantan?zda, araban?zda bulundurabilirsiniz.

Giyim ve Aksesuar Kategorisindeki Diğer Ürünler