Lineatabs Efervesan Tablet - Ya? M?knat?s?

Large image

Lineatabs Efervesan Tablet - Ya? M?knat?s?

Satış Fiyatı : 69,00 TL

Ürün Kodu : 207692

Marka : Lineatabs

satinal

Lineatabs Efervesan Tablet - Ya? M?knat?s? detayları :

Hem yiyin hem diyet yap?n!

LineaTabs, daha önce kulland???n?z zay?flama ve kilo kontrolü ürünlerinden tamamen farkl?d?r. LineaTabs ile eski yöntemlerdeki gibi ayr? ayr? al??veri? listeleri haz?rlamak, kalori hesaplamak ve fazla kilolar?n?z yüzünden kendinizi kötü hissetmek gibi sorunlara veda edeceksiniz.

?imdi LineaTabs ile suçluluk duygusu olmadan yeme?inizin keyfini ç?karma zaman?! Avrupa'da sa?l?kl? zay?flama ve do?ru kiloda kalman?n en ak?ll? ve modern yolu olarak kabul edilen Lineatabs '?n, günlük ö?ünlerinizden ya?? güvenlice ç?kard??? klinik ara?t?rmalarla da kan?tlanm??t?r. Ö?ünleriniz ile kulland???n?zda sizin de hayret edece?inizi garanti ediyoruz! Lineatabs'a bir kez al??t?ktan sonra onsuz d??ar?ya ç?kamayacaks?n?z.

Çantan?za kolayca s??an, pratik, hayat? kolayla?t?ran yeni lifestyle ürününüz Lineatabs ile kilo almadan yemek yemenin keyfini ya?ayacaks?n?z.


SOLUSITAN®NED?R?
SOLUSITAN t?pk? bir sünger gibi ya? moleküllerini yeme?inizden emer. Ya?la beraber, SOLUSITAN bir kütle olu?turur. Bu do?al fiber bile?en, vücudunuz taraf?ndan sindirilmez! Normalde göbek bölgeniz, kalçalar?n?z ya da bald?rlar?n?zda depolanacak olan ya? ile birlikte vücudunuzdan do?al yollarla at?l?r.


Kullan?m ve ?puçlar?

Lineatabs ® sizin için uygun mu?
Kendinize ?u sorular? sorun;

*-) Kilomu korumak ister miyim?
*-)Bazen kendimi 'ya?l? bir yemek'
gibi hissediyor muyum?
*-)Ya??n vücudum için zararl? oldu?unu biliyor
ve bu konuda bir ?eyler yapmak istiyor
muyum?

E?er yukar?daki sorulara cevab?n?z 'evet' ise Lineatabs ® size kesinlikle uygun!


Herhangi bir 'ya?l?' ö?ün tüketece?iniz zaman
bir tane Lineatabs efervesan tablet kullan?n


1. Tableti bir bardak so?uk suyun içine koyun
2. Efervesan tabletin çözüldü?ünü göreceksiniz
3. Efervesan tabletin tamamen erimesini bekleyin
4. Ö?ününüzden önce veya ö?ününüz s?ras?nda için


- Vücudunuzun düzgün çal??mas? için ya?a da ihtiyac? oldu?unu göz önünde bulundurun.
Günde en az bir ö?ünü Lineatabs olmadan tüketmenizi öneririz

- Lineatabs'ta ho? bir taze limon tad? vard?r ve bu nedenle her ö?ünde uygundur.

- Ya?l? yemekler nelerdir? Kötü ya?lar aç?s?ndan zengin besinlere örnekler;
k?zartmalar, kebaplar, kremal? ve soslu yiyecekler v.b.

- Sa?l?kl? yemek nedir? Birçok vitamin ve mineral içeren yemeklerdir;
bal?k (?zgara ya da bu?ulama), meyve, sebze ve tah?llar. Uyar?! Zeytinya?? iyi ya?lardand?r.

- E?er kabuklu deniz canl?lar?na alerjiniz varsa Lineatabs® KULLANMAYIN!
Çünkü Lineatabs'?n ® ana bile?eni kabuklu deniz canl?lar?ndan elde edilir.

- Solusitan'?n vitamin ve mineralleri de?il sadece ya?lar? emen,
yüksek kaliteli bir ürün oldu?unu bilmeniz yarar?n?zad?r. Bu içerik sadece ya?lar? emer.

Kilo vermek için 5 öneri

*-)Çay ve kahve haricinde günde 2 litre su tüketin
*-)Düzenli egzersiz yap?n. Egzersiz kaslar?n?z?
güçlendirir ve metabolizman?z? h?zland?r?r
*-)At??t?rmalar? limitleyin
*-)Kendinize bir hedef belirleyin,
bu hedefe var?nca kendinizi ödüllendirin
*-)Ya?l? ö?ünlerinizde bir bardak Lineatabs efervesan için

Sağlık ve Kozmetik Kategorisindeki Diğer Ürünler