Foot Patch

Large image

Foot Patch

Satış Fiyatı : 21,90 TL

Ürün Kodu : 35

Marka : Fırsat Live

satinal

Foot Patch detayları :

Orjinal Foot Patch Detox Ayak Band?
Vücudunuzdan Toksinlerin At?lmas?na Yard?mc? Detoks Band? Ürün F?rsat? 49,00 TL Yerine 21,90 TL Fiyat?yla Sizlerle
Foot Patch Detox Ayak Band?:

Vücuttaki küçük a?r?lar?n hafifletilmesinde,

Ba????kl?k sisteminin desteklenmesinde,

Vücudun salg?lad??? zehirli maddelerin emilmesinde,

Kan dola??m?n düzenlenmesinde,

Vücuttaki ?i?liklerin inmesine yard?mc? olmada,

Vücuttan metallerin at?l?m?nda,
Uykuyu düzenlemede kullan?labilir.


Detox Ayak Band? Kimler Kullanmal?d?r?

S?k s?k ba? a?r?s? ya?ayan ki?iler,

Yorgunluk hissi ya?ayan ki?iler,

?i?manl?k problemleri duyan ki?iler,

Kab?zl?k gibi sindirim problemlerinde,

Solunum rahats?zl??? ya?ayan ki?iler,

Kayg?, s?k?nt? ve stres problemi olan ki?iler,

Akne ve sivilce problemlerinde,

S?k s?k so?uk alg?nl??? ya?ayan ki?iler,

Eklem a?r?lar? ya?ayan ki?ilerde,

Bel sertli?i ve a?r?lar?nda, s?rt a?r?lar? ya?ayan ki?iler,

Kan bas?nc? rahats?zl?klar? olan ki?iler,

?eker hastalar?,

Romatizmal eklem a?r?lar?,

Kalp rahats?zl?klar? olan ki?iler,

Böbrek yetmezli?i,

Alkol, sigara gibi maddeler tüketen ki?iler
Kanser gibi a??r rahats?zl??? olan ki?ilerin kullan?m? için oldukça uygundur.


Kullan?m?:

Ak?am yatmadan önce ayaklar?n?z güzelce temizleyin ard?ndan aya??n?z?n alt k?s?m?n da istedi?iniz bölgeye band? yap??t?r?n.

En az 5-12 saat aras?nda aya??n?zda kalmal?d?r.

Sağlık ve Kozmetik Kategorisindeki Diğer Ürünler