Horlamax

Large image

Horlamax

Satış Fiyatı : 26,90 TL

Ürün Kodu : 3

Marka : Fırsat Live

satinal

Horlamax detayları :

Orijinal Horlamax ?le Horlama Sorunuzu Art?k Ortadan Kald?rman?z Mümkün! Horlamax Ürün F?rsat? 79,00 TL Yerine Sadece 26,90 TL Fiyat?yla Sizlerle

Horlamax ?le;

Horlama sorunu ortadan kald?rmak için cerrahi yöntemlere ba?vurmadan,

Cebinizden bir sürü para ç?kmadan Horlamax? la bu sorunuzdan kurtulabilirsiniz.

Horlamax ile horlama sorunlar?n?z bitiyor?

Obezite, ya?l?l?k, gece alkol al?m?, yorgunluk, so?uk alg?nl??? gibi baz? hastal?klar nedeniyle horlama sorunu ya?ayabilirsiniz.

Horlaman?zdan çevrenizdeki insanlar?n rahats?z oldu?unu dü?ünüyorsan?z,

Horlama sesinizden kendiniz dahi rahats?zsan?z tam da Horlamax size göredir?

Ürünün içinde bulunan CMOS çipinin iyile?tirici özelli?i vard?r,

Zarars?z ve kokusuzdur,

Küçük portatif bir yap?s? vard?r,

Gece boyunca sizi rahats?z etmez,

Hiçbir yan etkisi yoktur,

Tek yapman?z gereken gece yatmadan önce ?i?kin k?s?m üstte gelecek ?ekilde burun deliklerinize yerle?tirmeniz.

Sağlık ve Kozmetik Kategorisindeki Diğer Ürünler