Alt?n Çilek

Large image

Alt?n Çilek

Satış Fiyatı : 26,90 TL

Ürün Kodu : 12

Marka : Fırsat Live

satinal

Alt?n Çilek detayları :

Alt?n Çilek(Kargo Dahil)
Orjinal Alt?n Çilek Hap? ?le Sa?l?kl? bir ?ekilde Zay?flamak Mümkün...
Alt?n Çilek Zay?flama Hap? 59 TL Yerine Sadece 26.90 TL Fiyat?yla Üstelik Kargo Ücretsizdir...
Alt?n Çilek Nedir?

Son zamanlarda Alt?n Çilek olarak me?hur olan meyve asl?nda ülkemizde de yeti?mekte olan yer kiraz? olarak bilinen meyvedir.

Etraf?n? k?l?f gibi saran kaliks ad? verilen yapraklar? olan bu meyvenin özellikle kabuk k?sm?n?n çok lezzetli oldu?u söylenir. Egzotik bir meyve olan alt?n çilek ya da yer kiraz?n?n yenmeyen formu Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde do?al olarak yeti?ebildi?i gibi, yenilen yer kiraz? ise özellikle Mersin?in Silifke ilçesinde ve devlet deste?i ile yeti?tiriliyor.

Peki alt?n çile?in faydalar? neler?

Ürün öncelikle yüksek bir ORAC rakam?na sahip. ( ORAC antioksidan ölçü birimidir ).

Yan? s?ra B vitaminleri, C vitamini ve karoten aç?s?ndan da zengin bir meyvedir.

Antioksidan özelli?i ile öncelikle vücuttaki serbest radikallerin at?lmas?nda faydal? bu üründür. Dolay?s? ile kalp ? damar hastal?klar?, kolesterol, kansere kar?? koruma sa?l?yor.

Yüksek lif içeri?i sayesinde sindirim sisteminin düzenli çal??mas?n? sa?larken yine ayn? özellik uzun süre tok tutmaya da yard?mc? oluyor. Bu sayede açl?k hissini azaltarak kilo vermeye de yard?mc? oluyor.

?çerisinde Alt?n Çilek Extrat? bulunan Alt?n Çilek Hap?, Alt?n çilek meyvesinin bu özellikleri sayesinde zay?flaman?za di?er yöntemlere nazaran daha çok yard?mc? olur.

100 gram meyvede bulunan besin miktarlar?

Alt?n Çilek Bitkisi Enerji : 335 kcal

Lif : 32 gram

Ya? : 2,5 gram

Karbonhidrat : 66 gram

Protein : 16 gram

Kalsiyum : 9 gram

Fosfor : 40 miligram

Beta Karoten : 72 miligram

Tiamin : 0.11 miligram

C Vitamini : 8 miligram

Niasin : 2.8 miligram

Alt?n Çilek Hap? Nedir ?

Sosyetenin zay?flama s?rr? olarak gündeme gelen Alt?n Çilek dünyan?n lif oran? en yüksek meyvesidir. En yak?n rakibinden 3,5 kat daha fazla lif içeren yap?s? onu dünya zay?flama sektörünün gözdesi yapm??t?r. Bu lifli özelli?i sayesinde net bir tokluk hissi sa?lamakla birlikte en önemli özelli?i vücuttan su kaybetmeden, kaslar? de?il ya?lar? hedef alarak k?sa zamanda yüksek ve sürekli kilo kayb? sa?lamas?d?r.

Erica ise, yerli halk?n genelde kolay sindirilmesi ve kilo kayb? yapmamas? için etlerin üzerine kurusunu serpti?i ve Mart 2010 da kanseri 24 saat içinde durdurmaya ba?lad???, kanser olu?umunu engelledi?i haberleri ile gündemimize oturmu? tropikal bir meyvedir. ?çerisinde bulunan papain sayesinde yenilen besinler kalorileri de?erlerini kaybederek kilo ve ya?lar?n olu?umuna büyük darbe vurmaktad?r.

En inatç? bünyede bile inan?lmaz sonuçlar veren Alt?n Çilek & erica kar???m? ?u an itibari ile piyasada bulabilece?iniz en kuvvetli zay?flama takviyedir. Hangi ürünü denerseniz deneyin sonuçta Alt?n Çilek & erica ürünümüzü sat?n almak zorunda kalacaks?n?z. Seçiminizi s?radan zay?flama ürünlerinden yana kullan?p hem zaman hem para kaybetmemek için ?u an çok dü?ünmeden karar?n?z? verin ve an?nda zay?flama ba?lay?n.

Sağlık ve Kozmetik Kategorisindeki Diğer Ürünler