Özgür Rakaml? Duvar Saati - Ki?iye Özel Resimli - Çiçekli Model

Large image

Özgür Rakaml? Duvar Saati - Ki?iye Özel Resimli - Çiçekli Model

Satış Fiyatı : 49,97 TL

Ürün Kodu : 316496

Marka : Hediye Denizi

satinal

Özgür Rakaml? Duvar Saati - Ki?iye Özel Resimli - Çiçekli Model detayları :

Ki?iye Özel Foto?rafl? Yapboz Duvar Saati

Hediyedenizinden s?rad??? bir tasar?m daha...ÖZGÜR RAKAMLI DUVAR SAAT? !!

Saat üzerine istedi?iniz foto?raf?n bask?s?n? i?letebilece?iniz ve saat rakamlar?n? istedi?iniz gibi yerle?tirebilece?iniz gerçekten s?rad??? bir duvar saati...

Siyah ve K?rm?z? renk seçeneklerine sahip kalp ?ekildeki saat rakamlar?n?n arkas?ndaki özel çift tarafl? bant sayesinde s?k?ld?kça saatin dizayn?n? de?i?tirebilir ve evinizi daha ki?isel bir hale getirebilirsiniz.

Saatin ana gövesine yerle?itirilen ki?iye özel foto?raf?n?z sublimasyon bask? tekni?iyle yerle?tirilmektedir ve kal?c?d?r.

Ürün 12 parça kalp rakam ve ki?iye özel foto?raf bask?l? saat ile elinize ula?acakt?r. Art?k duvar?n?z? bu ki?isel saat ile istedi?iniz gibi dekore edebilirsiniz.

Ayr?ca bu s?rad??? saat ile sevdiklerinize ho? sürprizler yapabilir ve onlar? bu orijinal hediye ile ?a??ratbilirsiniz.


Ürün Ebatlar? : Saat Çap? : 10 cm Rakamlar?n Çap? : 3,5 cmNeden Ki?iye Özel Hediyeler;

Herhangi bir objenin ya da ürünün sadece size özel üretilmesi, e?i ve benzeri olmamas?, dünyada bir tek size ait olmas? anlam?na gelir.

Ki?iye özel ürünler her zaman çekicili?ini korumu?tur ve zaman?n tüketemedi?i, hep tercih edilen tasar?mlard?r.

Hiç eskimeyecek ve ömür boyu hat?rlanman?z? sa?layacakt?r.

E?er sevdiklerinize orijinal ve benzersiz bir hediye vermek istiyorsan?z Ki?iye Özel ürünler tam size göre.

Seçti?iniz ürüne sevdi?inizin resmini, ad?n?, istedi?iniz yaz?y? ekleterek bu hediyeyi çok daha çekici bir hale getirebiliyorsunuz.

Yapt?rm?? oldu?unuz bu ürün hem s?ra d??? hem Türkiye de tek olmu? olur.

Çiçek ve Hediyelik Kategorisindeki Diğer Ürünler