Clean Ballz | Y?kama Topu 2000 YIKAMALIK KOKULU

Large image

Clean Ballz | Y?kama Topu 2000 YIKAMALIK KOKULU

Satış Fiyatı : 9,90 TL

Ürün Kodu : Clean Ballz

Marka : Clean Ballz

satinal

Clean Ballz | Y?kama Topu 2000 YIKAMALIK KOKULU detayları :

2012 YEN? ÜRÜNÜ KOKULU DAHA GEL??M?? DAHA FAZLA YIKAMA SUPRA MODEL
2000 Y?kama sa?layabilecek ?ekilde üretilmi? Clean Ballz Temizlik Topu deterjan veya yumu?at?c? olmadan, giysi y?kama sa?layan devrimci bir üründür.
Ayl?k bütçenizden tasarruf sa?lar.

Kullan?m? çok basittir. Çama??r y?kma esnas?nda çama??rlar?n aras?na yerle?tirip makineye at?lmas? yeterli.

Deterjan olmadan y?kamak için bilimsel bir tasar?md?r. Seramik toplar içeren ve dörtlü m?knat?slar ile devam eden özel bir efekt.
K?z?l ötesi ???nlar ile mükemmel bir y?kama sa?layan su Clena Ballz, m?knat?slar taraf?ndan üretilen enerjiyi güçlü dalgalar halinde
Ayn? zamanda iyonlar yayar ve kiri uzakla?t?rmak çal??ma yöntemlerinden biridir.

Su ve moleküllerin gerginlik ve yüzey aktivitesi artar.

Normal ya?, ?arap, kan vb zor lekeleri ile çok kirli giysiler için, deterjan veya yumu?at?c? olmadan y?kayabilir.

Biz normalde kullan?lan deterjandan % 20'sini kullanman?z? öneririz.

Deterjan ve kimyasal bile?enlere alerjisi olan ki?iler için tavsiye: hiçbir kimyasal kal?nt?, cilt problemleri, alerjik etki sa?lamaz.

Makinelerinize her anlamda katk? sa?lar. Kireçlenmesini önler t?kanma yapmaz

Clean Ballz y?kama toplar? faydalar?ndan baz?lar?:
% 100 çevre dostu
Ek zararl? kimyasal etkisi yoktur.
Giysi üzerinde iz b?rakmay?n
Önleyici alerjik reaksiyonlar
Önleyici bakteri
Renkli giysiler ve beyazlar? birbirine kar??t?rmaz
Nazik ve di?er özel kuma?lar için
Daha dü?ük ?s?larda çama??r y?kayanlar için

Beyaz Eşya Kategorisindeki Diğer Ürünler