Nano Environmental Ball Çama??r Y?kama Topu

Large image

Nano Environmental Ball Çama??r Y?kama Topu

Satış Fiyatı : 7,50 TL

Ürün Kodu : Nano

Marka : Nano

satinal

Nano Environmental Ball Çama??r Y?kama Topu detayları :

AYNI GÜN STOKTAN HIZLI KARGO FATURALI
1 Top ile 1000 Y?kama Sa?layan Nano Environmental Ball Çama??r Y?kama Topu
Yumu?at?c?, kreç sökücü, gerektirmeden, y?kama zaman?n? k?salt?r ve 3 y?ll?k y?kama garantisi sa?lar. Klordan korudu?u için kreç sökücülere gerek kalmaz. Mikroplar? öldürür ve a??r metallerden ar?nd?r?r.
Vi?ne, kan lekesi, kahve lekesi gii en a??r lekeleri bile kolay bir ?ekilde ç?kararak temiz bir y?kama olana?? sa?lar. En önemli etkisi çama??r makinenizi daha uzun süre kullanman?z? sa?layarak makinenizin iç donan?m k?s?mlar?nda ar?za yap?lmas?n? engeller.
Çama??r Temizlemek Art?k Çok Kolay.
Ball Temizlik Topu deterjan veya yumu?at?c? olmadan, giysi y?kama sa?layan devrimci bir üründür.

Ayl?k bütçenizden tasarruf sa?lar.

Kullan?m? çok basittir. Çama??r y?kma esnas?nda çama??rlar?n aras?na yerle?tirip makineye at?lmas? yeterli.

Deterjan olmadan y?kamak için bilimsel bir tasar?md?r. Seramik toplar içeren ve dörtlü m?knat?slar ile devam eden özel bir efekt.

Nano Environmental Ball Çama??r Y?kama Topu
m?knat?slar taraf?ndan üretilen enerjiyi güçlü dalgalar halinde yayar.
Ayn? zamanda iyonlar yayar ve kiri uzakla?t?rmak çal??ma yöntemlerinden biridir.

Su ve moleküllerin gerginlik ve yüzey aktivitesi artar.

Normal ya?, ?arap, kan vb zor lekeleri ile çok kirli giysiler için, deterjan veya yumu?at?c? olmadan y?kayabilir.

Biz normalde kullan?lan deterjandan % 20'sini kullanman?z? öneririz.

Deterjan ve kimyasal bile?enlere alerjisi olan ki?iler için tavsiye: hiçbir kimyasal kal?nt?, cilt problemleri, alerjik etki sa?lamaz.

Makinelerinize her anlamda katk? sa?lar. Kireçlenmesini önler t?kanma yapmaz
toplar? faydalar?ndan baz?lar?:
% 100 çevre dostu
Ek zararl? kimyasal etkisi yoktur.
Giysi üzerinde iz b?rakmay?n
Önleyici alerjik reaksiyonlar
Önleyici bakteri
Renkli giysiler ve beyazlar? birbirine kar??t?rmaz
Nazik ve di?er özel kuma?lar için
Daha dü?ük ?s?larda çama??r y?kayanlar için
Bir çama??r topu 1000 y?kama ömürlüdür


toptan sat??lar için lütfen fiyat al?n

Beyaz Eşya Kategorisindeki Diğer Ürünler