Chicco Proxima Oto Koltu?u

Large image

Chicco Proxima Oto Koltu?u

Satış Fiyatı : 269,00 TL

Ürün Kodu : Chicco

Marka : Chicco

satinal

Chicco Proxima Oto Koltu?u detayları :

Markas? :Chicco
Ürünün Ad? : Chicco Proxima Oto Koltu?u
Üretim Yeri : ?talya

Hitap Etti?i Ya? Aral???:0 ay+

Özellikleri:

Tüm kullan?m süresi boyunca rahatl?k ve güvenlik sa?layan, 0+/1 ya? grubuna yönelik çocuklar 18 kiloya ula??ncaya kadar ta??ma yönünden EC R44/04 standartlar?na uygun olarak geli?tirilmi?tir. (grup 0+:0-13 kg,grup1 9-18 kg)
Rahat bir yolculuk ve huzurlu bi uyku sa?lamak için s?rt dayama k?sm? 4 farkl? pozisyona ayarlanabilir.
Yandan çarpmal? kaza an?nda maksimum koruma sa?lar.
Yükseltici yast?k üzerindeki yumu?ak yan dolgu bebe?in ba??n?,vücudunun yan k?s?mlar?n? ve bacaklar?n? tam olarak sarar.
Rahat bir pozisyon sa?lamak için,çocu?un en çok temas etti?i alanlarda(ba?,s?rt,oturma alan?) özel dolgulama yap?lm??t?r.
Emniyet kilidi aç?ld???nda ses ile uyar?r.

Ölçüleri: 62.5x45x57 cm
Ta??ma Kapasitesi: 0-18 kg
A??rl???: 8 kg

Temizleme ?artlar?:
K?l?f? ve yükseltici yast??? ç?kar?larak,y?kanma talimatlar?na uygun bir ?ekilde y?kanabilir.

Üretildi?i Malzeme:
K?l?f?n üretildi?i malzeme: Polyester
Ba? omuz ve yan k?s?mlarda özel dolgulama(ergos ped deste?i)

Garanti Süresi: 2Y?l

Bebek Gereçleri Kategorisindeki Diğer Ürünler