Dr Browns Gaz Yapmayan Dar A??zl? Biberon 120 ml BPA%0

Large image

Dr Browns Gaz Yapmayan Dar A??zl? Biberon 120 ml BPA%0

Satış Fiyatı : 21,90 TL

Ürün Kodu : Dr Browns

Marka : Dr. Brown‘s

satinal

Dr Browns Gaz Yapmayan Dar A??zl? Biberon 120 ml BPA%0 detayları :

Markas?: Dr Browns

Markan?n Ait Oldu?u Ülke: Amerika

Üretim Yeri: ?ngiltere

Ürünün ad?: Dr Browns Gaz Yapmayan Dar A??zl? Biberon 120 ml BPA%0

Hitap Etti?i Ya?: 0+ ay

Özellikleri:

1. a?ama Do?al Ak?? Emzik ile birlikte

% 0 BPA (Bisfenol A ?çermez)

Patentli bir ürün olan Dr.Brown Do?al Ak?? Biberonlar, mamada hava kabarc?klar?n?n olu?mas?n? önleyerek bebeklerde gaz sanc?lar?na kesin çözüm getirir. Hava, biberona özel havaland?rma aparat?ndan girer ve anne sütüne veya mamaya kar??maz.

Özel dola??m sistemi sayesinde hava, borudan geçerek anne sütü veya maman?n üst k?sma?nda birikir.

S?v?n?n do?al ak???, bebe?in beslenmesi s?ras?nda a??r? çaba ve emme gücü harcamas?n? önler, anne sütü emmeye e?de?er bir ak?? sa?lar.Bu sayede gaz sanc?lar?, kolik krizleri, a??r? salya ak??? ve kusma minumum seviyeye indirilir.

Anne sütü veya mama tabii ve kesintisiz bir ?ekilde akarken, hava mamaya kar??madan biberonun üstünde birikir, böylece kulakta s?v? birikmesinin ba?l?ca nedeni olan emzik çökmesi önlenir.

Kusmay? minimum seviyeye indirir.

A??r? emme gücü gerektirmedi?i için orta kulakta s?v? birikmesini önler. Bebe?in mamay? rahat emmesini sa?lar.

Mama veya sütün hava ile temas etmesini önleyerek sütteki C vitamini oran?n? korur.

1 Adet ürünün fiyat?d?r.

Bebek Gereçleri Kategorisindeki Diğer Ürünler