?vi Genç Hal?s? Bar?? Mavi

Large image

?vi Genç Hal?s? Bar?? Mavi

Satış Fiyatı : 208,50 TL

Ürün Kodu : IVI101MX002M

Marka : İvi Halı

satinal

?vi Genç Hal?s? Bar?? Mavi detayları :

Bar?? Mavi Hal?
Ya? Grubu : 13 Ya? ve Üzeri
Kolleksiyon : Maxivi
Hal? Ölçüsü: 134x180 cm
Di?er Özellikler : %100 Polipropilen. Antialerjik. Antistatik. Alev almaz. Lekeye dayan?kl?.

?vi tüy dökmez, sa?l??a zararl? kanserojen özellikli kimyasallar bar?nd?rmaz. Alev almaz ve antistatiktir.
Lekeye ve yo?un kullan?ma dayan?kl? olup kolay temizlenir. Renkleri solmaz ve akmaz.

13 ya? ve üzeri genç gruba yönelik haz?rlanan çok özel bir koleksiyon. S?rad???, cesur ve iddial? çizgisi ile gençlerin temel gereksinimleri olan farkl?l?k ve kendini ifade etme özgürlü?üne katk?da bulunmay? hedeflemi?tir.

?V? Hal? Hakk?nda :
Günümüz ku?a??n?n ekran ba??ml?s? yanl?z çocuklar?n?n, ailesi ve arkada?lar? ile ileti?imini güçlendirecek alternatif aktivite ve oyun alanlar?na olan ihtiyac?n? dikkate alarak geli?tirdi?i tasar?mlar ile ivi, ürün geli?tirmedeki sosyal sorumlulu?unu vurguluyor.

Çocuk ve gençlerin istek ve gereksinimleri baz al?narak,mimarlardan olu?an ekip taraf?ndan haz?rlan?r. Minivi, Midivi, Maxivi, Sportivi, Geovi ve Romantivi isimli alt? farkl? kategoriden olu?an yenilikçi ve orjinal kreasyonuyla ivi, hal? olman?n ötesinde bir anlam ve i?lev kazan?r.

Ev Tekstili Kategorisindeki Diğer Ürünler