Veito Ta??nabilir 1200 W Carbon Infrared Is?t?c?

Large image

Veito Ta??nabilir 1200 W Carbon Infrared Is?t?c?

Satış Fiyatı : 147,50 TL

Ürün Kodu : VE?TO CH1200

Marka : Veito

satinal

Veito Ta??nabilir 1200 W Carbon Infrared Is?t?c? detayları :

Veito güne? gibi ?s?t?r. Havadaki oksijen ve nem oran?n? azaltmaz. Aç?ld??? anda ?s?tmaya ba?lar ve bekleyerek enerjiyi bo?a harcamaz. Sadece cisimler ?s?t?l?r cisimlerin etraf?ndaki hava ?s?t?lmaz. Bu yüzden veito carbon infrared ?s?t?c? enerji tasarrufludur.

Veito bahçeler, restaurantlar ve kafeler gibi aç?k ve kapal? mekanlar için idealdir. Modern tasar?ml? bu özel ?s?t?c? zemin üzerine yerle?tirilebilir ya da duvara montaj edilebilir. Dar mekanlar için uygun ergonomik tasar?m? ile gereksiz yer i?gal etmez.

Geni? aç?l? uzaktan kumanda ile uzak mesafeden ve birçok yönden rahatl?kla kullan?labilir.

Elektronik s?cakl?k kontrolü belirledi?iniz s?cakl??a göre ?s?tma güçünü otomatik ayarlar ve rahats?z edici s?cak ve so?uk döngüsünü ortadan kald?r?r.

Is?tma gücü 600W-1200W olarak 2 farkl? seviyeye ayarlanabilir.

Is?t?c? devrilirse otomatik olarak kapan?r.

Is?t?c? a??r? ?s?n?rsa otomatik olarak kapan?r.

Zaman ayar? yap?ld???nda, belirlenen süre sonunda ?s?t?c? otomatik olarak kapan?r.

Teknik Özellikler

* Is?tma kapasitesi: 6000 BTU/h
* Maksimum Güç: 1200 W
* Kullan?m alan?: 15 m2
* Besleme gerilimi: 230V 50/60Hz
* Boyutlar(WxLxH): 300mm x 300mm x 700mm
* Ürün a??rl???: 2.0 kg
* Güvenlik cihaz? : Devrilme emniyeti
* Kontrol yöntemi: Kademeli kontrol
* Kontrol fonksiyonlar?: 2 kademe

İklimlendirme Kategorisindeki Diğer Ürünler