Özel Hediye - Tek Ta? Yüzük Ödülü

Large image

Özel Hediye - Tek Ta? Yüzük Ödülü

Satış Fiyatı : 69,00 TL

Ürün Kodu : 312869

Marka : Hediye Denizi

satinal

Özel Hediye - Tek Ta? Yüzük Ödülü detayları :

Sürpriz Evlilik Teklifi Dü?ünenler ?çin
Bu özel hediye, sevdi?iniz ki?iye ?u ana kadar verece?iniz en ilginç hediye olacak, eminiz. Özel tasar?m? ile farkl? bir y?ldönümü hediyesi ya da sevgililer günü hediyesi arayanlara çok güzel bir f?rsat.

14 ?ubat sevgililer günü yakla??yor. Kara kara ne hediye alsam diye dü?ünmenize gerek kalmad?. Hem romantik , hem espirili, hem ki?iye özel hediye? Sonsuza kadar saklanacak ve a?k?n?z?n, sevginizin ilginç bir temsili olacak. Özel tasarlanm?? bu ürün, metal ve kararma yapm?yor. ?lk günkü ???lt?s? ile y?llarca saklanacak bir hediyeliktir.

Evlenmeyi dü?ünen beyler; sevgilinize nas?l evlilik teklifi etsem diye ara?t?rmalara girdiyseniz bu ki?iye özel tek ta? yüzük ödülü, espirili ayn? zamanda duygulu bir an?n saklanacak en güzel temsilidir.

Normal bir ak?am yeme?inde ya da sadece bir sinema plan?n?z olan bir günde içimden geldi diyip bir hediye paketi uzatabilirsiniz. Buraya kadar her ?ey normal, sevgilinizin yüzünde önce bu nedensiz sürpriz güzel bir gülümseme ve sevinç yaratacak.

Tabii hediye paketi aç?ld?ktan sonra as?l bomba patlayacak. Önce anlams?z bir ifade, ?a?k?nl?k, olay? alg?lamaya çal??mak? Tabii bu tek ta? yüzük ödülünün üzerindeki plakaya istedi?iniz mesaj? yazabiliyor olman?z, sizin konu?man?za gerek kalmadan olay? o noktada ayd?nlatman?za yard?mc? olacak.

Akl?n?za gelen ilginç, romantik, sevgi dolu, komik ne varsa yazabilirsiniz. Ayr?ca bir arkada??n?z? da ayarlay?p, bütün olup bitenleri video kayd? yapt?rabilirsiniz.Çok özel evlenme teklifi cümlelerinden birini yazabilirsiniz. ??te size baz? klasik ya da duygusal evlilik teklifi örnekleri:

Ömrünün geri kalan k?sm?n? benimle payla??r m?s?n?
Ay?e, hayat?m?n tek a?k?, benimle evlenir misin?
Beni dünyan?n en mutlu erke?i yapman? istiyorum.
Tatl? belam, hayat?m?z?n sonuna kadar benim de senin belam olamam? ister misin?
Tarih: 27.10.2010 Saat: 19.00 A?k?m, evlen benimle.

Bu sürpriz hediye, bu tek ta? yüzük ödülü ayn? zamanda çok özel bir y?ldönümü hediyesi olabilir. Kaç y?l geçtiyse, aradan isterse 1. y?ldönümünüz olsun ya da 12. o an? tekrar ya?amak, hat?rlamak için harika bir hediye fikri de?il mi?

Ki?iye özel tasarlanm?? bu farkl? hediyenin mesaj yazma yerine örne?in evlenme teklifi etti?iniz günün tarihi ya da sorunuzu tekrar yazd?rabilirsiniz. Sadece size özel bir tek ta? tasar?m, sadece size özel bir hediye, sadece sizin ya?ad???n?z o özel an?n bir simgesi, sonsuza dek sevdi?iniz ki?i ile beraber yan?n?zda?

Ürün Ebatlar? : Yükseklik : 20 cm Geni?lik : 10 cm

Çiçek ve Hediyelik Kategorisindeki Diğer Ürünler