Kisiye Özel Tükenmez ve Dolma Kalemden Olusan seti

Large image

Kisiye Özel Tükenmez ve Dolma Kalemden Olusan seti

Satış Fiyatı : 81,42 TL

Ürün Kodu : kk553

Marka : ideal Hediy

satinal

Kisiye Özel Tükenmez ve Dolma Kalemden Olusan seti detayları :

Kisiye Özel Tükenmez ve Dolma Kalemden Olusan Kalem Takim

Hediye edebileceginiz yada kendi kullaniminiz için, siyah deri kutulu çok kaliteli, Parlak krom, altin kaplama islemeli, Tükenmez ve dolma kalemden olusan 2li kalem takim.

Üzerine sizin belirlemi? oldu?unuz isim soyisim pantograf tekni?i ile yaz?l?r, yaz?lar parlak ve kal?c?d?r.

16 harfe kadar yaz? kabul edilir. Numunede görüldü?ü gibi yaz?lar metal rengi ç?kmaktad?r.

Ki?iye Özel ;

Herhangi bir objenin yada ürünün sadece size özel olmas?, e?i ve benzeri olmamas?, dünyada bir tek size ait olmas? anlam?na gelir.

Ki?iye özel ürünler her zaman çekicili?ini korumu?tur ve zaman?n tüketemedi?i, herzaman tercih edilen tasar?mlard?r.

Sunmu? oldu?unuz o ki?iye özel hediye, ömür boyu hat?rlanman?z? sa?layacakt?r. E?er sevdiklerinize orjinal ve benzersiz bir hediye vermek istiyorsan?z Ki?iye Özel ürünlerimiz tam size göre.

Seçti?iniz ürüne sevdi?inizin resmini, ad?n?, size özel bir mesaj? ekleterek bu hediyeyi çok daha çekici bir hale getirebilirsiniz.

Yapt?rm?? oldu?unuz bu ürün hem s?ra d??? hem de tek olmu? olur.

Çiçek ve Hediyelik Kategorisindeki Diğer Ürünler