Dermarollor

Large image

Dermarollor

Satış Fiyatı : 39,00 TL

Ürün Kodu : 13

Marka : Fırsat Live

satinal

Dermarollor detayları :

(KARGO DAH?L ) DermaRoller Do?al Cilt Gençle?tirmeye Yard?mc? Aparat Orjinal , FDA , CE onayl? ; 0,5mm , 1mm ve 1,5mm i?ne ucu seçenekli Ürün F?rsat? 115 TL yerine Sadece 39 TL Üstelik Kargo Ücretsiz...
DermaRoller Do?al Cilt Gençle?tirmeye Yard?mc? Aparat Orjinal , FDA , CE onayl? ; 0,5mm , 1mm ve 1,5mm i?ne seçenekli 115 TL yerine Sadece 39 TL Üstelik Kargo Ücretsiz...

DermaRoller Nerelerde Kullan?l?r ?
- Ya?l? ve kuru cildin yenilenmesini sa?lar
- Kollajen olu?umun art?r?r
- Kan dola??m?n art?r?r
- Ölü hücrelerin kolayca dökülmesini sa?lar
- Vücudun birçok bölgesinde kullan?labilir(göz alt? hariç)
- Yüzlerce y?ll?k akupunktur teknolojisine dayanmaktad?r.
- Özellikle saç dökülmesine kar?? serum kullanan ki?ilerde serumun etkisini % 37-40 art?r?yor.
Dermarolling cilt bak?m ürünlerinin de etkisini artt?r?r, olu?an deliklerden aktif maddelerin cilt alt?na emilimi artar. Deri delikleri aç?ld???ndan kremler ve bak?m ürünlerindeki aktif maddeler normal de oldu?undan 40 kat daha fazla emilir.

Dermarolling, cilt bak?m ürünlerinin faydas?n? artt?r?r.

- Cilt bak?m ürünlerinin etkisi ve emilimi daha da artar
- Yeni kollajen olu?umunu uyar?r
- Derideki kan ak?m?n? artt?r?r
- Birikmi? ölü hücrelerin kolayca dökülmesini sa?lar
- Ya?l? kuru cildin yenilenmesini sa?lar
- Çizgi ve k?r???kl?klar?n, çatlaklar?n, skarlar?n, sellülitin, lekelerin ve büyük deliklerin azalmas?n? sa?lar ve daha fazlas?

Dermarolling avantajlar?

- A?r?l? de?ildir
- Vücudun her bölgesinde; yüz boyun s?rt hatta kafada bile uygulanabilir
- Birçok tedaviye göre oldukça ucuzdur
- Yüzlerce y?ll?k akupunktur teknolojisine dayanmaktad?r.
- Demaroller i?neler 1mmuzunlu?unda olup her bölgede kullan?ma uygundur.
- Yüz deri rejenerasyonu (gençle?tirme)
- K?r???kl?k azaltma
- Ya?l?l?k önleme
- Güne? hasar?n?n giderilmesi için kullan?l?r
- Sellülit azaltma
- Çatlak azaltma ve yok etme
- Deri ve yüz gençle?tirme k?r???kl?k azaltma
- Cilt lekelerinin giderilmes
- Cerrahi, akne yan?k gibi skarlar?n azalt?lmas? ve giderilmesi
- Girintili ç?k?nt?l? ve geni? delikli derinin giderilmesi
.Cerrahi olmadan gençle?me
? ?nce çizgilerin azalmas?
? derinin s?k??mas? gerilmesi
? Akne ve di?er skarlar?n azalmas?
? Çatlaklar?n ve deri gev?emesinin gitmesi

Sağlık ve Kozmetik Kategorisindeki Diğer Ürünler