?vi Rüya Hal? Çocuk Odas? Hal?s? Pembe

Large image

?vi Rüya Hal? Çocuk Odas? Hal?s? Pembe

Satış Fiyatı : 129,50 TL

Ürün Kodu : 101MN032PE

Marka : İvi Halı

satinal

?vi Rüya Hal? Çocuk Odas? Hal?s? Pembe detayları :

Rüya Hal? Pembe
Ya? Grubu : 0-6 Ya?
Kolleksiyon : Minivi
Seçenekler : 100x150 cm - 134x180 cm - 160x230 cm
Hal? Ölçüsüne göre diyat de?i?mektedir.
Di?er Özellikler : %100 Polipropilen. Antialerjik. Antistatik. Alev almaz. Lekeye dayan?kl?.

?vi tüy dökmez, sa?l??a zararl? kanserojen özellikli kimyasallar bar?nd?rmaz. Alev almaz ve antistatiktir.
Lekeye ve yo?un kullan?ma dayan?kl? olup kolay temizlenir. Renkleri solmaz ve akmaz.

0-6 ya? grubu için haz?rlanan Minivi kolleksiyonunda, sevimli tiplemeler ve pastel tonlarla olu?turular tasar?mlar mekanda ne?eli s?cak ve güvenli bir atmosfer yarat?lmas?na katk?da bulunur.

?V? Hal? Hakk?nda :
Günümüz ku?a??n?n ekran ba??ml?s? yanl?z çocuklar?n?n, ailesi ve arkada?lar? ile ileti?imini güçlendirecek alternatif aktivite ve oyun alanlar?na olan ihtiyac?n? dikkate alarak geli?tirdi?i tasar?mlar ile ivi, ürün geli?tirmedeki sosyal sorumlulu?unu vurguluyor.

Çocuk ve gençlerin istek ve gereksinimleri baz al?narak,mimarlardan olu?an ekip taraf?ndan haz?rlan?r. Minivi, Midivi, Maxivi, Sportivi, Geovi ve Romantivi isimli alt? farkl? kategoriden olu?an yenilikçi ve orjinal kreasyonuyla ivi, hal? olman?n ötesinde bir anlam ve i?le kazan?r.

Ev Tekstili Kategorisindeki Diğer Ürünler