Tu?ra - Besmele-i ?erif Kolye (Sar?)

Large image

Tu?ra - Besmele-i ?erif Kolye (Sar?)

Satış Fiyatı : 235,00 TL

Ürün Kodu : KLHBS004KT

Marka : My Takı

satinal

Tu?ra - Besmele-i ?erif Kolye (Sar?) detayları :

Kendi model ve üretimimiz olan ve sadece myTAKI.com`dan sat??a sundu?umuz, tu?ra ?eklindeki bu hat yaz?l? harika kolyede Besmele-i ?erif yazmaktad?r. K?l testere ile ince bir el i?çili?i çal??mas? olan kolye 925 ayar gümü? ve sar? alt?n kaplamad?r.

Büyük boyutlardaki kolyenin zinciri de 925 ayar gümü? üzeri sar? alt?n kaplamad?r.

Kolye, görüntü olarak alt?ndan farks?zd?r. Ürünün sar? alt?n kaplama ya da beyaz rodajl? (gümü? rengi) alternatifleri de seçeneklerimiz aras?nda bulunmaktad?r.

K?l Testere ?le El Yap?m? Özel Tasar?m Gümü? Kolyelerimiz Hakk?nda
K?l testere kolye koleksiyonumuzdaki kendinizi özel hissettirecek kolye modelleri, kendi tasar?mlar?m?z olup, k?l testere ile yap?lan tamamen el i?çili?i ürünlerdir. Hiçbir yerde göremeyece?iniz türde ve alt?n görünümlü bu harika kolyelerin herbiri 1-2 günde ancak üretilebilen çok özel çal??malard?r. Fiyatlar? da di?er ürünlere göre do?al olarak farkl? olan bu kolyelerin herbiri en fazla 25-30 adet üretilip sat?labilen ürünler oldu?undan ayn?s?n? bir ba?kas?nda görmeniz neredeyse imkans?zd?r.

Not: Ürünlerimizin tamam?na kaplama (rodaj, rose veya sar? alt?n kaplama) uyguland??? için, kimyasal (parfüm vb.) ve yo?un su temas? olmad?kça uzun y?llar boyunca asla kararma olmamaktad?r. Firmam?z bunu garanti etmektedir.

A??rl???
9,9 gr. / Boyut: 7 cm x 5 cm
Maden
925 ayar gümü?, üzeri sar? alt?n kaplamad?r.
Zincir
925 ayar gümü? sar? alt?n kaplama kal?n doç zincir.
Kilit Yay kilit.

Takı & Saat Kategorisindeki Diğer Ürünler