SONY MP3 Cihazlar?

Large image

SONY MP3 Cihazlar?

Satış Fiyatı : 110,92 TL

Ürün Kodu : NWZ-B153-R

Marka : Sony

satinal

SONY MP3 Cihazlar? detayları :

Yeniden tasarlanm?? jog dial dü?mesi - ?ster parkta ister caddede olun,
büyük jog dial dü?mesiyle çalma listenizi kolayca kontrol edebilirsiniz

Bas Güçlendirme - K?sayol tu?u, alçak ses düzeylerinde bile güçlü dü?ük
frekansl? sesler ve yo?un, do?al tonlar verir

Ta??nabilir - Hafif, kompakt ve kolay ta??n?r B Serisi WALKMAN®
cihaz?n?z? gitti?iniz her yere yan?n?zda götürebilirsiniz

Dahili Ekolayzer - 4 ön ayar ve 1 özel ayar seçenekleri aras?ndan
dinledi?iniz müzik türüne en uygun ses modunu ayarlay?n

ZAPPIN# - 'ZAP' dü?mesine basarak tek tu?la arad???n?z ?ark?y? müzik
ar?ivinde bulabilir, k?sayol tu?lar?yla Çalma moduna ve ZAPPIN#
seçeneklerine kolayca eri?ebilirsiniz

H?zl? ?arj - WALKMAN® cihaz?n?z? 3 dakika ?arj edin, 90 dakika dinleyin.
Tam ?arj 18 saate kadar dinleme süresi sa?lar

Kompakt tasar?m - Yaln?zca 28 gram a??rl??? ve 10 cm uzunlu?uyla en
küçük ceplere bile sorunsuzca s??ar

4GB bellek - Aktif ya?amay? sevenler için ideal dahili bellek, yakla??k
1000 parça (70 ila 90 albüm) depolama kapasitesine sahiptir

Do?rudan USB - Bütün MP3 ar?ivinizi Windows Media# Player 11 veya
herhangi bir bilgisayardan yap?lan basit Sürükle ve B?rak i?lemi yoluyla
kolayca ve do?rudan aktarabilirsiniz

Do?rudan kay?t ve çalma i?levi - WALKMAN® MP3 çalar?n?zdan USB Y???n
Depolama Yönetme ??levi ve Kopyalama özelli?ine ve/veya Yükleme i?levine
sahip bir Mini veya Mikro Hi-Fi sistemine aktar?m yapabilirsiniz

Elektronik Ürünler Kategorisindeki Diğer Ürünler