Philips SPF1207 7'' Dijital Foto?raf Çerçevesi

Large image

Philips SPF1207 7'' Dijital Foto?raf Çerçevesi

Satış Fiyatı : 122,90 TL

Ürün Kodu :

Marka : Philips

satinal

Philips SPF1207 7'' Dijital Foto?raf Çerçevesi detayları :

Genel Özellikler

"..., o gün hiç durmadan gülmü?tü!"

En sevdi?iniz an?lar?n?z? Philips Photoframe ile y?l boyu canl? tutun. Kolay kullan?lan ve çok geni? bir haf?za kapasitesine sahip olan bu kompakt çerçeve, evin her kö?esine mükemmel bir uyum sa?lar.

?nan?lmaz görüntüleme deneyimi için en yüksek kalite ekran
? Canl? ve do?al cilt tonlar? için imagen Pro
? RadiantColor ile eski an?lara yeni bir parlakl?k kat?n

Basit kullan?m, büyük rahatl?k
? Zaman? e?lenceli saatlerle takip edin
? Bellek kart?ndan otomatik slayt gösterisi
? Tarama, arama ve düzenleme için h?zl? ve kolay menü

Çevre dostu tasar?m
? Malzeme miktar?n? azaltmak için küçük ambalajlar kullan?yoruz
? Enerji tasarrufu için önceden ayarlanan zamanlarda otomatik aç?lma/kapanma

Küçük ambalajlar kullan?yoruz
Üretimde kullan?lan malzeme miktar?n? ve nakliye için kullan?lan yak?t miktar?n? azaltmak amac?yla mümkün oldu?unca küçük ambalajlar kullanmaya çal?ș?yoruz.

Zaman? e?lenceli saatlerle takip edin
Foto?raflara bakmad???n?z zaman saat moduna getirin ve PhotoFrame'inizi an?nda bir saate dönüștürün.

Otomatik slayt gösterisi bașlang?c?
Bellek kart?n? takt???n?z anda foto?raflar?n slayt gösterisi otomatik olarak bașlar.

Canl? renkler için imagen Pro
Eșsiz Philips imagen geliștirme teknolojisi, foto?raflar?n?z? otomatik olarak rengi düzeltip en iyi kontrasta ayarlayacak șekilde analiz eder. imagen Pro, daha iyi renk hassasiyeti, renk derinli?i ve ak?ll? kontrast için imagen'deki üç temel unsuru içeren daha gelișmiș bir geliștirme teknolojisidir. En önemlisi, imagen Pro gelișmiș cilt rengi kontrolü, net görüntüler ve hareketsiz görüntüler için çok önemli olan titreșimsiz foto?raf görüntüleme sunar.

RadiantColor
RadiantColor, tam ekrandan küçük foto?raflar?n kenarlar?ndaki renkleri genișletip siyah çubuklar? ve en-boy oran? bozulmas?n? ortadan kald?rarak küçük foto?raflar?n en iyi oran olan 4:3 oran?nda görüntülenmesini sa?layan, özel bir Philips teknolojisidir.

Teknik Özellikler
Dijital PhotoFrame SPF1207/10
17,8 cm (7") 16:10 en-boy oran?

Görüntü/Ekran
??zleme aç?s?: C/R > 10 ise
?%50 parlakl??a kadar kullan?m ömrü: 20000 sa
?En-boy oran?: 16:10
?Ekran çözünürlü?ü: 480 x 234
?Etkin izleme alan?: 13,9x8,7 cm (432x234)
?Parlakl?k: 150 cd/m²
?Kontrast oran? (tipik): 500:1

Depolama Ortam?
?Dahili haf?za kapasitesi: 128MB (100 HD foto?raf için)
?Bellek Kart? Türleri: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedya Kart?, Memory Stick, Memory Stick Pro

Kullan?labilirlik
?Kart Okuyucu: Dahili (1x)
?Desteklenen foto?raf format?: JPEG foto?raf
?Yerleștirme: Yatay, Dikey
?Dü?meler ve kontroller: 3 dü?me
?Çalma modu: Tam ekran gözatma, Slayt Gösterisi, Küçük resimlerle gözatma
?Yasal onaylar: CE, GOST

Aksesuarlar
?Birlikte verilen aksesuarlar: AC-DC Adaptörü
?Kullan?m K?lavuzu: Felemenkçe, ?ngilizce, Frans?zca, Almanca, ?talyanca

Boyutlar
?Stand dahil boyutlar? ayarla (G x Y x D): 206,4 x 139,3 x 103 mm
?A??rl?k: 0,345 kg
?S?cakl?k aral??? (çal?șma): 0°C - 40°C
?S?cakl?k aral??? (saklama): -20°C - 70° C

Güç
?Güç kayna??: 100-240VAC, 50/60Hz
?DC ç?k?ș? Volt: 5 V
?Desteklenen güç modu: AC güç
?DC ç?k?ș? Amper: 0,65 A
?Güç tüketimi: 3 W

Ambalaj boyutlar?
?Raf yerleșimi tipi: Sahte
?Ambalaj boyutlar? (G x Y x D): 24,5 x 18,4 x 8,6 cm
?Net a??rl?k: 0,42 kg
?Brüt a??rl?k: 0,612 kg
?Dara a??rl???: 0,192 kg
?EAN: 87 12581 56522 0
?Birlikte verilen ürün say?s?: 1

D?ș Karton
?D?ș karton (L x G x Y): 25,3 x 18,2 x 19,8 cm
?Net a??rl?k: 0,84 kg
?Brüt a??rl?k: 1,378 kg
?Dara a??rl???: 0,538 kg
?GTIN: 1 87 12581 56522

Bilgisayar Kategorisindeki Diğer Ürünler