Pharmalife Colikin Damla

Large image

Pharmalife Colikin Damla

Satış Fiyatı : 31,81 TL

Ürün Kodu : 92652

Marka : .

satinal

Pharmalife Colikin Damla detayları :


COLIKIN Damla

Ba??rsak gaz?na bitkisel çözüm

Ürün Içerigi: Rezene ekstresi, Frenk Kimyonu ekstresi, Mayis Papatyasi ekstresi, Tibbi Nane esansiyel yagi.


Papatya, rezene, kimyon ve nane gibi bitkilerin özlerinden elde edilmi?tir. Rahat içimli tad?yla, ya?amlar?n?n ilk aylar?ndan itibaren bebeklerin ve çocuklar?n beslenme programlar?nda yard?mc? do?al bir destektir. Ba??rsak gaz?n?n giderilmesinde yard?mc? olarak kullan?labilir.


Kullan?m önerisi: Günde 6-10 damla, tercihen yemeklerden sonra. Ürün ka??kla direkt olarak ya da çok az su veya herhangi bir s?v? ile kar??t?r?larak al?nabilir.


Ürün Içerigi: Rezene ekstresi, Frenk Kimyonu ekstresi, Mayis Papatyasi ekstresi, Tibbi Nane esansiyel yagi.PHARMALIFE RESEARCH ITALY
o ?TALYA'DA 12.000 M2 ÜRET?M ALANI
o SON TEKNOLOJ?
o DÜNYA'NIN EN ?Y? TAKIMI
o DÜNYA'DA 40 ÜLKEDE (ECZANE, AKTARLAR, ?LAC MÜMESS?LLER?)
o GÜNLÜK 2.000.000 TABLET ÜRET?M,
GÜNLÜK 45.000 - 90.000 ADET SIVI ÜRET?M KAPAS?TES?
o YÜKSEK KAL?TEL?, EN ?Y?I , DO?AL HAMMADDELER (Tamamen do?al hammaddelerle, yüksek kalite kontrol standartlar?nda üretilmektedir. Gluten içermez, Çölyak sendromlu ki?ilerin kullan?m?na uygundur)

o B?L?MSEL ARA?TIRMALAR:
( DOKTORLAR, K?MYAGERLER , B?YOLOGLAR , ECZACILAR )

o B?TK?LERLE TEDAV?DE YEN? YÖNTEMLER:
" YEN? ECZACILIK TEKN?KLERI GELENEKSEL METOD
" ÜSTÜN KAL?TE AR-GE
" YEN? ECZACILIK TEKN?KLER?
" TEKNOLOJ?

o KAL?TE - TARLALARA D?KKAT:
" GENET?K ÇE??TL?L?K
" TOPRA?I ??LEME METODLARI
" HASAT DÖONEMLER?
" ?KL?M FAKTÖRLER?

o SAKLAMA KONUSUNA D?KKAT:
" DO?AL ÜRÜNÜN ÖZÜNÜ KULLANMA
" HAMMADEY? ZARARLILARDAN TEM?ZLEME
" ETK?N MADDELER? ACI?A ÇIKARMA
" KALICI VE DOGAL HALDE SAKLAMA

PHARMALIFE RESEARCH M?SYONU:

" MÜ?TER?LERE ?Y? H?ZMET
" SÜREKL? ARA?TIRMA
" YEN? ÜRÜNLER GEL??T?RME
" ETK?L? ÜRÜNLER KULLANIMI
" KÖKEN? B?L?NEN ÜRÜNLERIN KULLANILMASI
" YAN ETK?S? OLMAYAN ÜRÜNLERIN KULLANILMASI

KALITE PRENS?PLER?: " F?K?R L?DERLER?
" ÜRÜNLER?N KL?N?K TEPK?LER?
" B?L?MSEL ARA?TIRMA (YÜKSEK KAL?TEL? ?ÇER?KLER, EN ?Y? HAMMADDELER, EN SON TEKNOLOJ?N?N KULLANILMASI)

I? GEL??T?RME SÜREC?: " 1996 HASTANE VE KL?N?KLER (POZ?T?F KL?N?K SONUÇLARI)
" 1997 ?LAÇ MÜMESS?LLER? (TIBBI PROSPEKTÜSLER)
" 1998 EZCACILAR
" 2000 YEN? PAZARLARIN AÇILMASI

Bebek Gereçleri Kategorisindeki Diğer Ürünler