Ortopedik Ba?l?kl? Gri Deri Kenar Siyah Has?r Yazl?k Minder 60237

Large image

Ortopedik Ba?l?kl? Gri Deri Kenar Siyah Has?r Yazl?k Minder 60237

Satış Fiyatı : 14,61 TL

Ürün Kodu : DMN 60237

Marka : .

satinal

Ortopedik Ba?l?kl? Gri Deri Kenar Siyah Has?r Yazl?k Minder 60237 detayları :Ortopedik Ba?l?kl? Gri Deri Kenar Siyah Has?r Yazl?k Minder ( YEN? ÜRÜN )
Yazl?k minderde bir ilk ba?l?k k?sm?nda ki ufak yast?k sayesin de konforlu sürü? sa?lamakta.
Yast?k k?sm?n? ayarl? olup yukar? a?a?? haraket ettirilebilir.
Seyahatleriniz de boyun a?r?lar?n? engeller
Tüm marka ve model otomobillerde kullan?lacak ?ekilde tasarlanm?? ve üretilmi?tir.
Otomobil,ofis koltuklar? vb yerlerde kullanabilirsiniz.
% 80 e varan terletmeme,koruyucu ve ortopedik özelli?e sahiptir
Profesyonellik gerektirmeyen,ki?isel uygulamal? bir üründür.
Estetik ve ??k görünümlü tasar?ma sahiptir.
Arac?nz?n içi ile birbirine uyum sa?lar.
Terlemenizi önleyecek özel bambudan imal edilmi?tir.
Koltuk vücudunuz aras?nda klima çal??sa dahi olu?acak terlemeyi asgariye indirmek için hava sirkülasyonu sa?layacak ?ekilde dizaynda üreitlmi?tir.
Di?er hava ?artlar?nda(k??) so?ukluk hissi vermez.
Konforlu sürü? hissi verir.
Bunlar?n yan? s?ra koltu?unuzun ömrünü uzat?r.

Oto Aksesuar Kategorisindeki Diğer Ürünler