Küçük Vav Kolye

Large image

Küçük Vav Kolye

Satış Fiyatı : 65,00 TL

Ürün Kodu : KLHAT0110H

Marka : My Takı

satinal

Küçük Vav Kolye detayları :

Vav... Bazen anne karn?ndaki bir bebe?i, bazen secde eden bir kad?n?, bazense 6 rakam?n? ve bunun neticesinde iman?n alt? ?art?n? hat?rlatt??? dü?ünülür. Ayn? zamanda do?um ve ölümü de temsil etti?i bilinir. Hat sanat?nda ise en be?enilen harflerden biridir vav...

Kendi model ve üretimimiz olan, Vav harfi bu güzel kolyemiz k?l testere ile ince bir el i?çili?i çal??mas? ile üretilmi?tir. Vav kolyemiz 925 ayar gümü? ve rose alt?n kaplamad?r.

Vav kolyenin, 45 cm forse zinciri de 925 ayar gümü? üzeri rose alt?n kaplamad?r.

Kolye, görüntü olarak alt?ndan farks?zd?r. Ürünün sar? alt?n veya rodaj (gümü? rengi) kaplama alternatifleri de seçeneklerimiz aras?nda bulunmaktad?r.

K?l Testere ?le El Yap?m? Özel Tasar?m Gümü? Kolyelerimiz Hakk?nda
K?l testere kolye koleksiyonumuzdaki kendinizi özel hissettirecek kolye modelleri, kendi tasar?mlar?m?z olup, k?l testere ile yap?lan tamamen el i?çili?i ürünlerdir. Hiçbir yerde göremeyece?iniz türde ve alt?n görünümlü bu harika kolyelerin herbiri 1-2 günde ancak üretilebilen çok özel çal??malard?r. Fiyatlar? da di?er ürünlere göre do?al olarak farkl? olan bu kolyelerin herbiri en fazla 25-30 adet üretilip sat?labilen ürünler oldu?undan ayn?s?n? bir ba?kas?nda görmeniz neredeyse imkans?zd?r.

Not: Ürünlerimizin tamam?na kaplama (rodaj, rose veya sar? alt?n kaplama) uyguland??? için, kimyasal (parfüm vb.) ve yo?un su temas? olmad?kça uzun y?llar boyunca asla kararma olmamaktad?r. Firmam?z bunu garanti etmektedir.

A??rl???
3 gr. / Boyut: 2,4 cm x 1,6 cm
Maden
925 ayar gümü?, üzeri rose alt?n kaplamad?r.
Zincir
45 cm, 925 ayar gümü?, rose alt?n kaplama forse zincir.
Kilit Yay kilit.

Takı & Saat Kategorisindeki Diğer Ürünler