TEKTA? PIRLANTA

Large image

TEKTA? PIRLANTA

Satış Fiyatı : TL

Ürün Kodu : DR0013T

Marka : En Uygun Pırlanta

satinal

TEKTA? PIRLANTA detayları :

Mamullerimizin tamam? özel olarak üretilmektedir. Sat?n alm?? oldu?unuz ürünün gerçek de?erleri sertifikada yazacakt?r. Tüm ürünlerimiz süresiz garanti kapsam? içerisindedir. Sat?n alm?? oldu?unuz p?rlanta ürün size p?rlanta garanti sertifikas?,p?rlanta mücevher kutusu ile taraf?n?za ücretsiz olarak kargo yap?lacakt?r. Ayr?ca isterseniz hediye paketi ve notuda ekleyebiliriz.

P?rlanta mücevher ürünlerinde iste?e ba?l? olarak uluslararas? mücevher sertifikas? al?nmaktad?r. Be?endi?iniz bir ürünün farkl? ta? boylar?nda veya farkl? renkte isterseniz taraf?m?za iletmeniz yeterlidir. Sizin isteklerinize göre ürün özel olarak tasarlan?r ve taraf?n?za bildirilir. P?rlanta mamullerinin p?rlantas?n? seçme ayr?cal???n? ya?amak için bizi ziyaret edebilirsiniz. Ma?azam?z? ziyaret ederek de kendi p?rlanta ta??n?z? seçebilir be?endi?iniz montürle birle?tirip kendi mücevherinizin üretimini yapabilirsiniz.

Sormak istedikleriniz için lütfen mail ile ileti?im kurabilir p?rlanta ürünler hakk?nda uzman ki?iden detayl? bilgi sahibi alabilirsiniz.

Site üzerindeki ürünlerimizde fiyat belirtmemi?tir çünkü stok ürünümüz yoktur iste?iniz 4C özelliklerinde haz?rlan?r. ?stedi?iniz ürünün fiyat teklifini ald?ktan sonra onay verirseniz üretime ba?lan?r.

Takı & Saat Kategorisindeki Diğer Ürünler