Hz. Fatma Ana Eli Kolye - Vavl?

Large image

Hz. Fatma Ana Eli Kolye - Vavl?

Satış Fiyatı : 225,00 TL

Ürün Kodu : KEL007K

Marka : My Takı

satinal

Hz. Fatma Ana Eli Kolye - Vavl? detayları :

Büyükannelerimizin "Benim elim de?il, Fatma Anan?n eli olsun" dedi?i bolluk bereket ve sadakatin sembolü Hz. Fatma`n?n elini temsil eden ?eklin ortas?nda 4 adet Vav harfi yaz?l?d?r. El k?sm? parlak, Vavlar?n oldu?u orta k?s?m mat yüzeylidir.

Kendi model ve üretimimiz olan Fatma Eli kolye, k?l testere ile ince bir el i?çili?i çal??mas?d?r. 925 ayar gümü? üzeri rose alt?n kaplama olan semazen kolyenin 40 cm doç zinciri de 925 ayar gümü? üzeri oksit kaplamad?r. ?ste?e göre zincir de rose kaplama yap?labilmektedir. Sipari?iniz sonras? de?i?iklik talebinizi bildirebilirsiniz.

Kolye, görüntü olarak alt?ndan farks?zd?r. Ürünü sar? alt?n kaplama ya da beyaz rodajl? (gümü? rengi) olarak sipari? edebilirsiniz.

K?l Testere ?le El Yap?m? Özel Tasar?m Gümü? Kolyelerimiz Hakk?nda
K?l testere kolye koleksiyonumuzdaki kendinizi özel hissettirecek kolye modelleri, kendi tasar?mlar?m?z olup, k?l testere ile yap?lan tamamen el i?çili?i ürünlerdir. Hiçbir yerde göremeyece?iniz türde ve alt?n görünümlü bu harika kolyelerin herbiri 1-2 günde ancak üretilebilen çok özel çal??malard?r. Fiyatlar? da di?er ürünlere göre do?al olarak farkl? olan bu kolyelerin herbiri en fazla 25-30 adet üretilip sat?labilen ürünler oldu?undan ayn?s?n? bir ba?kas?nda görmeniz neredeyse imkans?zd?r.

Not: Ürünlerimizin tamam?na kaplama (rodaj, rose veya sar? alt?n kaplama) uyguland??? için, kimyasal (parfüm vb.) ve yo?un su temas? olmad?kça uzun y?llar boyunca asla kararma olmamaktad?r. Firmam?z bunu garanti etmektedir.

A??rl???
12,4 gr.
Maden
925 ayar gümü?, üzeri rose alt?n kaplamad?r.
Zincir
Oksit rengi doç zinciri.
Kilit ?talyan papa?an kilit.

Takı & Saat Kategorisindeki Diğer Ürünler