Hüsn-ü Hat ?le Allah Yaz?l? Kolye

Large image

Hüsn-ü Hat ?le Allah Yaz?l? Kolye

Satış Fiyatı : 143,00 TL

Ürün Kodu : KLHAT0106

Marka : My Takı

satinal

Hüsn-ü Hat ?le Allah Yaz?l? Kolye detayları :

Kendi model ve üretimimiz olan ve sadece myTAKI.com`dan sat??a sundu?umuz, alevi and?ran ?ekilli bu hat yaz?l? harika kolyede Allah (cc) lafz? yazmaktad?r. K?l testere ile ince bir el i?çili?i çal??mas? olan kolye 925 ayar gümü? ve rose alt?n kaplamad?r.

Allah yaz?l? kolyenin, 45 cm forse zinciri de 925 ayar gümü? üzeri rose alt?n kaplamad?r.

Kolye, görüntü olarak alt?ndan farks?zd?r. Ürünün sar? alt?n veya rodaj (gümü? rengi) kaplama alternatifleri de seçeneklerimiz aras?nda bulunmaktad?r.

K?l Testere ?le El Yap?m? Özel Tasar?m Gümü? Kolyelerimiz Hakk?nda
K?l testere kolye koleksiyonumuzdaki kendinizi özel hissettirecek kolye modelleri, kendi tasar?mlar?m?z olup, k?l testere ile yap?lan tamamen el i?çili?i ürünlerdir. Hiçbir yerde göremeyece?iniz türde ve alt?n görünümlü bu harika kolyelerin herbiri 1-2 günde ancak üretilebilen çok özel çal??malard?r. Fiyatlar? da di?er ürünlere göre do?al olarak farkl? olan bu kolyelerin herbiri en fazla 25-30 adet üretilip sat?labilen ürünler oldu?undan ayn?s?n? bir ba?kas?nda görmeniz neredeyse imkans?zd?r.

Not: Ürünlerimizin tamam?na kaplama (rodaj, rose veya sar? alt?n kaplama) uyguland??? için, kimyasal (parfüm vb.) ve yo?un su temas? olmad?kça uzun y?llar boyunca asla kararma olmamaktad?r. Firmam?z bunu garanti etmektedir.

A??rl???
5,5 gr. / Boyut: 3 cm x 5,3 cm
Maden
925 ayar gümü?, üzeri rose alt?n kaplamad?r.
Zincir
45 cm, 925 ayar gümü?, rose alt?n kaplama forse zincir.
Kilit Yay kilit.

Takı & Saat Kategorisindeki Diğer Ürünler