Erkek Ö?renci Ba?ar? Ödülü - Ki?iye Özel HeykelErkek Ö?renci Ba?ar? Ödülü - Ki?iye Özel Heykel

Large image

Erkek Ö?renci Ba?ar? Ödülü - Ki?iye Özel HeykelErkek Ö?renci Ba?ar? Ödülü - Ki?iye Özel Heykel

Satış Fiyatı : 39,99 TL

Ürün Kodu : 299296

Marka : Hediye Denizi

satinal

Erkek Ö?renci Ba?ar? Ödülü - Ki?iye Özel HeykelErkek Ö?renci Ba?ar? Ödülü - Ki?iye Özel Heykel detayları :

Ki?iye Özel Ö?renci Ba?ar? Ödülü

Karne hediyesi olarak, mezuniyet hediyesi olarak sevdiklerinize arma?an edebilece?iniz ??k ve anlaml? bir hediye...

Mermer taban üzerinde alt?n sar?s? renkte bay ö?renci figüründen olu?an bir ödüldür. Mermer taban üzerindeki metal plakaya sizin belirledi?iniz ödül ad? ve ödülü alacak ki?inin ad?n? veya ki?iye özel mesaj?n?z? yazd?rabilirsiniz.

Bu ??k ö?renci ba?ar? ödülü ile onu çok ?ar?rtacak ve sevindirecek bir hediye arma?an etmi? olaca??n?za eminiz.

Metal plaka üzerine yaz?lan yaz?lar lazer i?leme tekni?i ile son teknoloji lazer makinalar?nda yaz?l?r. Yaz?lar?n silime ve zamanla kaybolma gibi bir ihtimali yoktur. Hedyeniz vitrindeki yerinde uzun y?llarca sizi hat?rlatmaya devam edece?inden emin olabilirsiniz.


Ürün Ebatlar?

Mermer Taban Ebatlar? : Çap: 9,5 cm Boy : 3 cm

Ö?renci Figürü Ebatlar? : Çap : 3,5 cm Boy : 12,5 cm


Örnek olarak biz bir kaç tane ödül üzerine yaz?lacak yaz? haz?rlad?k siz "Ürün Yaz?s?" Bölümünden istedi?iniz yaz?y? giri? bize ula?t?rabilirsniz.


Örnek - 1 Yl?n En Ba?ar?l? Ö?rencisi Ödülü - Ahmet Kekeç

Örnek - 2 Bahçe?ehir Üniversitesi 2010 Birincisi - Serkan Baybars

Örnek - 3 Ö?renci Ba?ar? Ödülü - Ayla Sar?kaya

Örnek - 4 Yine, Yeniden, Hala En Ba?ar?l? Ö?renci - Nazl? Uluç?nar


Neden Ki?iye Özel Hediyeler;

Herhangi bir objenin ya da ürünün sadece size özel üretilmesi, e?i ve benzeri olmamas?, dünyada bir tek size ait olmas? anlam?na gelir.

Ki?iye özel ürünler her zaman çekicili?ini korumu?tur ve zaman?n tüketemedi?i, hep tercih edilen tasar?mlard?r.

Hiç eskimeyecek ve ömür boyu hat?rlanman?z? sa?layacakt?r.

E?er sevdiklerinize orijinal ve benzersiz bir hediye vermek istiyorsan?z Ki?iye Özel ürünler tam size göre.

Seçti?iniz ürüne sevdi?inizin resmini, ad?n?, istedi?iniz yaz?y? ekleterek bu hediyeyi çok daha çekici bir hale getirebiliyorsunuz.

Yapt?rm?? oldu?unuz bu ürün hem s?ra d??? hem Türkiye de tek olmu? olur.

Çiçek ve Hediyelik Kategorisindeki Diğer Ürünler