Dijital Namaz Vakitlerini Gösteren Saat (Cami Saati) 37x57

Large image

Dijital Namaz Vakitlerini Gösteren Saat (Cami Saati) 37x57

Satış Fiyatı : 250,00 TL

Ürün Kodu : TS002

Marka : .

satinal

Dijital Namaz Vakitlerini Gösteren Saat (Cami Saati) 37x57 detayları :

* Dünyan?n neresinde ve y?l?n hangi gününde olursan?z olun ?msak, Güne?, Ö?le, ?kindi, Ak?am ve Yats? vakitlerini görüntüler.
* T.C. Diyanet ??leri Ba?kanl???n?n vermi? oldu?u vakitlerle uyumludur
* Bulundu?unuz yerin enlem ve boylam?n? girebilme imkan? sa?lar. Böylece bulundu?unuz yere ait namaz vakitlerini do?ru olarak görüntüler.
* Türkiye?deki 81 ilin namaz vakitleri o ile ait plaka kodu girilerek görüntülenebilir.
* ?l merkezi d???nda ya?ayanlar enlem ve boylam girebilecekleri gibi ba?l? bulundu?u ile ait plaka kodu ile birlikte dakika fark?n? girebilirler.
* Saat ve tarihi gösterir.
* ?leri ve geri saat uygulamalar?n? otomatik olarak ayarlar. (Mart ve Ekim aylar?n?n son Pazar günleri)
* Dü?ük miktarda güç tüketir (5 Watt)
* 220 Volt AC ile çal???r.
* Elektrik kesilmesi an?nda ayarlar?n kaybolmamas? ve cihaz?n çal??maya devam edebilmesi için pil deste?i mevcuttur.

Elektronik Ürünler Kategorisindeki Diğer Ürünler