Amarantine 209x83 Cm

Large image

Amarantine 209x83 Cm

Satış Fiyatı : 46,91 TL

Ürün Kodu : 601

Marka : .

satinal

Amarantine 209x83 Cm detayları :

Evinizin duvarlar?na yap??t?rmay? dü?ündü?ünüz sticker akl?n?zdan geçti?i kadar ho? olacak m?? En az?ndan yap???r m?? Her türlü duvara yap??an (pütürlü plastik badana dahil) kuma? duvar stickerlar? akl?n?zdan bu ku?kuyu silecek nitelikte bir üründür.
Yumu?ak ve gerilmeyen yap?s? sayesinde duvarlardaki düzensizliklere uyum sa?lar. Kuma? olmas?, duvarda bask? gibi durmas?na ve daha do?al gözükmesini ve dolay?s?yla ??k bir görüntü sunar.
Ürünü olu?turan kuma?lar normal giysilerde kullan?lan boya ve iplikle üretilmekte ve bu nedenle sa?l??a zararl? olmayan hammaddelerin kullan?lmas? garantilenmektedir.
34 de?i?ik renk seçene?i aras?ndan evinizin duvarlar?na, mobilyalar?n?za, perdelerinize en ugun rengi seçebilirsiniz. Ürünlerin analiz belgelerini "analiz" sayfalar?m?zdan görebilirsiniz.

Hobi ve Eğlence Kategorisindeki Diğer Ürünler