?vi Minivi Hal? Çocuklar Elele 2

Large image

?vi Minivi Hal? Çocuklar Elele 2

Satış Fiyatı : 129,50 TL

Ürün Kodu : 101MN006RG

Marka : İvi Halı

satinal

?vi Minivi Hal? Çocuklar Elele 2 detayları :

Çocuklar Elele 2
Ya? Grubu : 0-6 Ya?
Kolleksiyon : Minivi
Seçenekler : 100x150 cm - 134x180 cm
Hal? ölçüsüne göre fiyat de?i?ecektir.
Di?er Özellikler : %100 Polipropilen. Antialerjik. Antistatik. Alev almaz. Lekeye dayan?kl?.

?vi tüy dökmez, sa?l??a zararl? kanserojen özellikli kimyasallar bar?nd?rmaz. Alev almaz ve antistatiktir.
Lekeye ve yo?un kullan?ma dayan?kl? olup kolay temizlenir. Renkleri solmaz ve akmaz.

0-6 ya? grubu için haz?rlanan Minivi kolleksiyonunda, sevimli tiplemeler ve pastel tonlarla olu?turular tasar?mlar mekanda ne?eli s?cak ve güvenli bir atmosfer yarat?lmas?na katk?da bulunur.

?V? Hal? Hakk?nda :
Günümüz ku?a??n?n ekran ba??ml?s? yanl?z çocuklar?n?n, ailesi ve arkada?lar? ile ileti?imini güçlendirecek alternatif aktivite ve oyun alanlar?na olan ihtiyac?n? dikkate alarak geli?tirdi?i tasar?mlar ile ivi, ürün geli?tirmedeki sosyal sorumlulu?unu vurguluyor.

Çocuk ve gençlerin istek ve gereksinimleri baz al?narak,mimarlardan olu?an ekip taraf?ndan haz?rlan?r. Minivi, Midivi, Maxivi, Sportivi, Geovi ve Romantivi isimli alt? farkl? kategoriden olu?an yenilikçi ve orjinal kreasyonuyla ivi, hal? olman?n ötesinde bir anlam ve i?le kazan?r.

Ev Tekstili Kategorisindeki Diğer Ürünler