Sihir Oyunlar? - Gazete-Para

Large image

Sihir Oyunlar? - Gazete-Para

Satış Fiyatı : 37,76 TL

Ürün Kodu : 15464

Marka : Hediye Denizi

satinal

Sihir Oyunlar? - Gazete-Para detayları :

Gazete ka??d? paraya dönü?ür.
Sihirbaz cebinden ka??t para boyutlar?nda kesilmi? bir gazete ka??d? ç?kar?r. Her iki taraf?n? da aç?kça gösterdi?i gazete ka??d?n? önce ikiye, sonra dörde ve sekize katlar.Hiçbir ku?kulu hareket yapmaks?z?n, katlad??? ka??d? yava?ça geri açan sihirbaz, gazete ka??d?n?n gerçek bir ka??t paraya dönü?tü?ünü gösterir. Paran?n her iki taraf?n? da gösteren sihirbaz, paray? günün kar? olarak cebine koyar.

Çiçek ve Hediyelik Kategorisindeki Diğer Ürünler