Postac? Kuçu Kuçu - Zarf ?çinde Çikolata ve Mesaj Ta??yor - Orta Boy

Large image

Postac? Kuçu Kuçu - Zarf ?çinde Çikolata ve Mesaj Ta??yor - Orta Boy

Satış Fiyatı : 64,90 TL

Ürün Kodu : 320448

Marka : Hediye Denizi

satinal

Postac? Kuçu Kuçu - Zarf ?çinde Çikolata ve Mesaj Ta??yor - Orta Boy detayları :

Sevdiklerinize Mesaj?n?z? Ta??yan Postac? Kuçu Kuçu

A?z?nda ta??d??? k?rm?z? zarf içinde; iki adet kalp ?eklinde çikolata ve istedi?inizi yazabildi?iniz k?rm?z? mesaj ka??d? bulunmaktad?r.

Bu ?irin kuçu kuçu ile a?k?n?z? ilan edebilir, sevgilinize ho? bir sürpriz yapabilir ya da özel bir günde yan?nda olamad???n?z sevdiklerinize ho? bir sürpizle mesaj iletebilirsiniz.

?sterseniz zarf içine kendiniz de sürpriz hediyeler ekeyebilir ve daha etkili bir hediyeye dönü?türebilirsiniz.

?ç k?s?mlar? kaliteli polyester dolgu, d?? k?s?mlar? tamamen pelu? kuçu kuçu öncelikle sizin sa?l???n?z dü?ünülerek birinci s?n?f kalitede Avrupa kalite normlar?nda üretim yapm??t?r.

Pelu? postac?n?n renk kalitesi, ürünün üzerindeki pelu?lar?n dökülmemesi ve yanma özelli?i ta??mamas? en belirgin özelliklerindendir. Pelu?lar?n üretiminde birinci s?n?f materyaller kullan?lm??t?r.


Ürün Ebatlar? : En : 15 cm Boy : 30 cm Uzunl?k : 40 cmPelu? Oyuncaklar?n Temizli?i
· Pelu? oyuncaklar 30 derecede do?al sabun ile y?kanabilir.

· Ürünler y?kand?ktan sonra oda s?cakl???nda aç?kta kurutulmas? gerekir.

· Çama??r makinas?nda ise tül perde ayar?nda ve mümkünse bir yast?k k?l?f? içerisinde,s?kmadan as?larak kurutulmas? gerekmektedir.

· Kuruduktan sonra yumu?ak bir f?rça ile pelu? taranmal?d?r.

· Pelu? kesinlikle ütülenmemeli ve üzerindeki lekeleri ç?karmak için kimyevi leke ç?kar?c?lar? kullan?lmamal?d?

Çiçek ve Hediyelik Kategorisindeki Diğer Ürünler