Emotion Havlu 21 cm

Large image

Emotion Havlu 21 cm

Satış Fiyatı : 39,45 TL

Ürün Kodu : 062

Marka : sosi

satinal

Emotion Havlu 21 cm detayları :

EMOTİON HAVLU 21 CM

* Otomatik ve sensörle çal??an özel bir dispenser ile kullan?lan (ankastre) enMotion havlu, dispenserin özelli?i ile sadece bir el hareketiyle, dokunmadan havlu ka??t verir.

* Birinci rulo bitti?inde otomatik olarak di?er rulonun dervreye girmesi ve yüksek kapasiteli kabiniyle servis say?s?n? ve bak?m zaman?n? azalt?r.

* Daha temiz ve daha hijyenik bir ortam sa?larken daha az çöp birikmesini sa?lar. Dokunmadan havlu verme sistemi sayesinde çapraz bula?ma (cross contamination) riskini önler.

* Bu havlu kullan?m s?ras?nda dispenserinin özelli?i ile Kullan?m ortam?n?n ihtiyaçlar?na göre ayar yapabilme imkan? sa?lar (kâ??t boyu, gecikme zaman? ve sensörün aktif olma uzakl??? ayarlanabilir). Bu sebeble çok ekonomiktir.

* Ürün Kodu: 62
* Min. Sipari? Miktar?: 1 Koli
* Kat Adedi: Çift Katl?
* Rulo Uzunlu?u: 115 m.
* Rulo Geni?li?i: 21 cm
* Koli içi Rulo Adedi: 6 Adet
* Sat?? Birimi: Koli
* Koli A??rl???: :5 kg
* Koli ebatlar? :34x50x21

Temizlik Kategorisindeki Diğer Ürünler