Damla - Ma?aallah Yaz?l? Küpe

Large image

Damla - Ma?aallah Yaz?l? Küpe

Satış Fiyatı : 209,00 TL

Ürün Kodu : KPKIL001

Marka : My Takı

satinal

Damla - Ma?aallah Yaz?l? Küpe detayları :

Kendi model ve üretimimiz olan ve sadece myTAKI.com`dan sat??a sundu?umuz, damla ?eklindeki bu hat yaz?l? harika küpede Ma?aallah yazmaktad?r. K?l testere ile ince bir el i?çili?i çal??mas? olan küpe 925 ayar gümü? ve rose alt?n kaplamad?r.

Küpenin üst k?sm?nda sallant?l?, yaprak motifli, zirkon ta?l? ilavesi vard?r.

Kolye, görüntü olarak alt?ndan farks?zd?r. Ürünün sar? alt?n kaplama ya da beyaz rodajl? (gümü? rengi) alternatifleri de seçeneklerimiz aras?nda bulunmaktad?r.

K?l Testere ?le El Yap?m? Özel Tasar?m Gümü? Ürünlerimiz Hakk?nda
K?l testere koleksiyonumuzdaki kendinizi özel hissettirecek tak? modelleri, kendi tasar?mlar?m?z olup, k?l testere ile yap?lan tamamen el i?çili?i ürünlerdir. Hiçbir yerde göremeyece?iniz türde ve alt?n görünümlü bu harika tak?lar?n herbiri 1-2 günde ancak üretilebilen çok özel çal??malard?r. Fiyatlar? da di?er ürünlere göre do?al olarak farkl? olan bu kolyelerin herbiri en fazla 25-30 adet üretilip sat?labilen ürünler oldu?undan ayn?s?n? bir ba?kas?nda görmeniz neredeyse imkans?zd?r.

Not: Ürünlerimizin tamam?na kaplama (rodaj, rose veya sar? alt?n kaplama) uyguland??? için, kimyasal (parfüm vb.) ve yo?un su temas? olmad?kça uzun y?llar boyunca asla kararma olmamaktad?r. Firmam?z bunu garanti etmektedir.

A??rl???
8,4 gr.
Maden
925 ayar gümü?, üzeri rose alt?n kaplamad?r.
Ta?lar
Zirkon.

Takı & Saat Kategorisindeki Diğer Ürünler